Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2008

Βατραχομυομαχία

Τό ἔπος τοῦ Ὁμήρου πού παρωδεῖ τήν Ἰλιάδα ἱστορεῖ τόν πόλεμο βατράχων καί ποντικῶν (μυῶν) μέσα σέ ἕναν λασπωμένο βάλτο, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ( πιθανόν δόλιου ) πνιγμοῦ τοῦ βατράχου Ψιχουλάρπαγα ( θυμηθεῖτε τό δεύτερο συνθετικό τοῦ ὀνόματός του ). Ὁ πόλεμος διακόπτεται ἀπό κεραυνό τοῦ Διός!
Στήν τρέχουσα πολιτική ἐπικαιρότητα, οἱ βένετοι καί οἱ πράσινοι μάχονται ἀλληλοεκτοξεύοντας λάσπη. Ἡ ἀντιπολίτευση κατηγορεῖ τήν κυβέρνηση ὅτι νόθευσε τήν ψηφοφορία γιά τήν συνταγματική ἀναθεώρηση, ἀνακαλύψασά το σὲ βίντεο μετά 100 μέρες καί κατόπιν μυστικῆς ἀναφορᾶς, λένε, κυβερνητικοῦ βουλευτῆ! Τί λέτε ρέ;!
Πιθανόν νά ἔγινε δολίευση ἀπό τήν κυβέρνηση. Ποιοί ἦταν ὅμως οἱ πρῶτοι διδάξαντες; Μά, οἱ κατασκευαστές τῶν χρωματιστῶν ψηφοδελτίων στήν προεδρική ἐκλογή τοῦ 1985! Ἐπίσης, ἡ ἀντιπολίτευση ὄφειλε νά μήν ἔχει ἀποχωρήσει κατά τήν ψηφοφορία. Θά προλαμβανόταν ἔτσι ἡ ὁποιαδήποτε λαθροχειρία. Καί ἕνα γραμμάριο πρόληψη, ὑπερτερεῖ τόννων θεραπείας!
Ἀκόμη χειρότερα, ὅπως τό 2000 οἱ αίτιάσεις τῆς τότε ἀντιπολίτευσης καί νῦν κυβέρνησης γιά ἐκλογική νοθεία ἔγιναν μᾶλλον γιά τήν τιμή τῶν ὅπλων, ἄν καί δέν ἦταν ἀβάσιμες, ὅμοια καί ἐδῶ ὁ σχετικός θόρυβος γίνεται γιά νά γίνεται. Ἄλλωστε τόν Μάιο τοῦ 2008 δέν παραβιάστηκε τό πνεῦμα τῆς ἀναθεώρησης, ὅπως συμφωνήθηκε στά λίγα σημεῖα πού ἦταν δυνατή ἡ συναίνεση μεταξύ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων στή Βουλή. Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2000 ὅμως εἶχε παραβιαστεῖ ἡ λαϊκή θέληση μέ τήν ἀθρόα εἴσοδο ρωσσικῆς καταγωγῆς ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι, ἐφοδιασμένοι μέ ... ἑλληνικές ταυτότητες (!) ψήφιζαν ὅ,τι τούς εἶχαν ἑτοιμάσει, ἔστω καί ἄν δέν ἤξεραν νά τό διαβάσουν. Μήπως τελικά ἡ ὑπόθεση τῶν ταυτοτήτων ἦταν ἁπλῶς μιά ἐπιχείρηση ἐξαφάνισης πειστηρίων ἐγκλήματος; Γιά τοῦτο καί ἀκόμη πιό ἀνήθικη!
Ἐν τέλει, ἀμφότερα τά κόμματα ἐξουσίας παραβιάζουν σέ κάθε εὐκαιρία τήν δημοκρατική νομιμότητα, μέ κάθε τρόπο. Ποιοί καί πότε θά ρίξουν τόν κεραυνό γιά νά πάψει ἡ λασπομαχία τῶν ἑλόβιων μέ τά τρωκτικά;

Ἀεί ἐπίκαιρο

Φωτιά καί τσεκούρι στούς προσκυνημένους!
καπετάν Θοδωράκης Κολοκοτρώνης