Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

Προσευχές

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν ... Ὑπέρ ποιῶν ἄραγε καί γιατί; Καί μέ ποιά δικαιοδοσία;
  1. Ἱερές καί ὑπεράκτιες κομπίνες, μέ φανερή πέτρα τοῦ σκανδάλου ἕναν ἐκ Κύπρου ὁμοεθνή μας, πού θά μποροῦσε νά εἶχε κατευθύνει μιά ἐκτεταμένη ἀπελευθερωτική ἐξαγορά τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν τῆς πατρίδας του. Φαίνεται πώς οἱ κληρικοί τῆς Κύπρου συνεχίζουν τήν κακή παράδοση νά εἶναι κατώτεροι τῶν περιστάσεων, μετά τό 1821 ( βλ. καί ἱστοσελίδα μου, ἐπετειακά 9ης Ἰουλίου ). Σέ τί νά ἐλπίζουν οἱ κολλῆγοι τῆς Βιστωνίδας, ἄν ὄχι στή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τό φραγγέλιο;
  2. Οἱ κατασκευασμένες δημοσκοπήσεις στριμώχνουν καί ἄλλο τήν κυβέρνηση Καραμανλῆ, πού βλέπει τό φάσμα τῆς ἦττας νά πλανᾶται. Οἱ Δημοκρατικοί τῶν ΗΠΑ ἔχουν ἕναν ἀκόμη λόγο νά θέλουν τήν ἀπομάκρυνση τῶν (Νεο) δημοκρατικῶν ἀπό τήν κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος ( ἄχ αὐτοί οἱ ἀγωγοί ! ). Μόνο μέ παροχές εἶναι πιθανόν νά μείνει στό ἐκλογικό παιχνίδι. Γι' αὐτό κορυφαῖος ὑπουργός σέ ὁμιλία του ἤθελε νά ἀλλάξει ἡ προβαλλόμενη εἰκόνα ἐπειδή ἔδειχνε ἕναν ἀράπη ἀντί γιά ἕναν ἄνθρωπο ( τόσο ἤξερε ἤ κάτι ἤξερε; Ὀμπάμα μέ Γ. Παπανδρέου κατά ΝΔ, ἔ ρέ γλέντια! )
  3. Σά νά μήν ἔφταναν οἱ ΗΠΑ, νά σου καί ἡ Ε.Ε. δημοσιονομικός ὑπερφύλαξ. Μά τό καλό τό παληκάρι ... Φυσικές καταστροφές, ὅπως οἱ πυρκαγιές τοῦ θέρους 2007, λχ, δικαιολογοῦν ἔκτακτες παροχές - ἀποζημιώσεις. Ὥστε καί μέ βιαιοπραγίες καί βανδαλισμούς μποροῦν νά δικαιολογηθοῦν δημοσιονομικές παρεκκλίσεις, γιά τήν ἀνακούφιση καί ἀποκατάσταση τῶν πληγέντων, ἀσφαλῶς. Ἀκόμη καί ἄν δέν γίνονταν ταραχές, ἡ κυβέρνηση θά ἔπρεπε νά τίς πυροδοτήσει.
  4. Μέ τά ἐκρηκτικά δέν παίζουμε, ὅμως, καί ἄς θυμηθοῦμε τά παθήματα τοῦ Στάουφφενμπεργκ τό 1944 στήν ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Χίτλερ ἤ τοῦ Παναγούλη τό 1968 στήν ἀπόπειρα κατά Παπαδόπουλου. Οἱ δυνάμεις καταστολῆς ἐξακολουθοῦν νά κινοῦνται μεταξύ τραγωδίας καί φάρσας καί τό ἐρώτημα τοῦ Καραμανλῆ πρεσβύτερου "ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο" θά ἔπρεπε νά βάλει σέ σκέψεις τόν νεώτερο. Ἦταν ἀνάγκη νά μεταβεῖ στόν ἄλλο κόσμο ἕνας ἔφηβος, δολοφονημένος ἀπό εἰδικό φρουρό ( τί στά ἀλήθεια φρουροῦσε, εἰδικῶς μάλιστα; ), πατέρα τριῶν παιδιῶν; Πῶς μπορεῖ κάποιος νά σκοτώνει ἕνα παιδί καί νά νοιώθει εἰλικρινής ὅταν λέει πώς ἀγαπᾶ τά δικά του; Τήν ἐρώτηση ἔκανε, ρητορικά, δημοσιογράφος τό 2002 λίγες μέρες πρίν πεθάνει, στούς Ἰσραηλινούς εἰσβολεῖς στήν Ραμάλλα, τήν ἐπαναλαμβάνω καί τώρα καί εἶθε νά μήν χρειαστεῖ ἐπανάληψή της ποτέ ἄλλοτε. Καί κάτι ἀκόμη: γιατί ὅταν τά ὅπλα τῶν ἀστυνομικῶν ἐκπυρσοκροτοῦν καί οἱ σφαῖρες ἐξοστρακίζονται, θύματα πάντα εἶναι ἀθῶοι πολίτες καί ποτέ ἐγκληματίες; Ἐμεῖς, οἱ ἁπλοί πολίτες ἀπειλούμαστε διπλά, ἄς τό καταλάβουμε.  
  5. Οἱ πολιτικές καί δημοσιονομικές σκοπιμότητες εἶναι πλέον ἀδιάφορες, ὁμοῦ μέ τίς κομπίνες τῶν ἀγ(ρ)ίων πατέρων. Οἱ ὑλικές ζημιές θά ἀποκατασταθοῦν καί πιθανῶς νά ξαναδοῦμε εὐτράπελα σάν τοῦ θέρους 2007, μέ ἀθιγγάνους νά εἰσπράττουν πολλαπλές ἀποζημιώσεις. Στούς σεισμούς τοῦ 1999 πού δέν πῆραν ἀποζημιώσεις, κατάκλεψαν σκηνές πού προορίζονταν γιά σεισμοπλήκτους. Μάθανε πώς πηδιόμαστε, πλακώσανε καί οἱ γύφτοι ...
  6. Ὁ δολοφονημένος Ἀλέξης Γρηγορόπουλος ἔχει πιθανότατα ἐνισχύσει τά τάγματα τῶν Ἀγγέλων καί δέν ἔχει ἀνάγκη τίς προσευχές μας. Ἐμεῖς ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη προσευχῆς. Πρῶτα γιά τόν δράστη, γιά νά ἀναλάβει τίς εὐθύνες του καί νά μήν προκαλέσει τήν Νέμεσιν. ( Ἄν καί μέ τήν ἐπιλογή τοῦ ὑπερασπιστῆ του, ὁ δολοφόνος στέλνει τό μήνυμα "θέλω νά κάνω ὅ,τι γουστάρω καί νά μήν ἔχω συνέπειες", μόνο πού ἐδῶ δέν ἔχουμε ξυλοδαρμούς μόνο, ἀλλά ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ. ) Καί ἔπειτα καί κυρίως, τά τρία παιδιά του.
  7. Ὁ ἐπίλογος τῆς ὑπόθεσης Λαμπράκη δέν γράφτηκε μέ τήν ἀνάδειξη τοῦ Σαρτζετάκη στήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας, ἀλλά μέ τόν θάνατο, τήν ἑπόμενη χρονιά, τοῦ Μήτσου σέ τροχαῖο. Ποιός λέει πώς ἡ Θεία Δίκη ξεχνᾶ ἤ ἀστοχεῖ; Λάθος! Οἱ προσευχές, ἑπομένως, ὑπέρ τῶν παιδιῶν τοῦ δράστη εἶναι γιά νά μπορέσουν νά φέρουν τό ἀναπόφευκτο αὐτό ἠθικό βάρος στωικά καί νά εἶναι ἡ μοναδική δυσμενής γιά ἐκεῖνα συνέπεια. Εἶθε!

Ἀεί ἐπίκαιρο

Φωτιά καί τσεκούρι στούς προσκυνημένους!
καπετάν Θοδωράκης Κολοκοτρώνης