Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009

Καλπηκά διλήμματα

Οἱ προκηρυχθεῖσες ἐκλογές γιά τίς 4.10.2009 ἔχουν διάφορα χαρακτηριστικά:
 1. Πρώτη φορά στήν Γ' Ἑλληνική Δημοκρατία, κυβέρνηση προκαλεῖ πρόωρες ἐκλογές γιά ... νά τίς χάσει. Προηγούμενο, τοῦ Βενιζέλου τό 1920, μέ τά γνωστά ἐπακόλουθα ...
 2. Πρώτη φορά στήν Γ' Ἑλληνική Δημοκρατία, Παπανδρέου ἀναμένεται νά ὑπερισχύσει εἰς βάρος Καραμανλῆ. Προηγούμενο, τό 1963.
 3. Γιά ἄλλη μιά φορά στήν Γ' Ἑλληνική Δημοκρατία, τό ἐκλογικό σύστημα ἐνδέχεται νά ἀποβεῖ μοιραῖο γιά τό κόμμα πού τό νομοθέτησε. Ἐν προκειμένῳ, στερώντας τήν κοινοβουλευτική πλειοψηφία ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς τελευταίας κυβέρνησης τοῦ ὁποίου θεσπίστηκε ὁ νόμος Σκανδαλίδη.
 4. Δεύτερη φορά ἡ ἐκλογή Προέδρου Δημοκρατίας ἀναμένεται νά χρησιμοποιηθεῖ γιά νά γίνουν ( νέες ) ἐκλογές. Ἡ πρώτη ἦταν τό 1990. Εἶναι ἐλεεινό, τουλάχιστον, νά βγαίνουν συνταγματολόγοι καί νά λένε γιά ... παραβίαση τοῦ Συντάγματος. Ἡ εἰλικρίνεια, κύριοι ἐπιστήμονες τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου, εἶναι ἀπαραίτητη γιά ὑγιή σχέση πολιτῶν καί πολιτικῶν. Εἶναι καλύτερα ἡ κατασκευασμένη ἐπίκληση ἐθνικοῦ θέματος, ὅπως π.χ. μέ τό Κυπριακό τό 1996, ὅταν πάνω στό αἷμα τῶν Ἰσαάκ καί Σολωμοῦ, ὁ πρωθυπουργός τῆς προδοσίας τῶν Ἰμίων ἔκανε πρόωρες ἐκλογές, τίς ὁποῖες κέρδισε ἐπειδή οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν ΜΜΕ τόν στήριξαν ἀπροσχημάτιστα;
 5. Στά 5,5 χρόνια τῆς κυβέρνησης Καραμανλῆ εἴδαμε τόν πρωθυπουργό πού ἔλαβε δίς ἐντολή συγκρούσεως μέ τά συμφέροντα τῶν πάσης φύσεως "νταβατζήδων" νά παγιδεύεται καί νά ἀχρηστεύεται, τελικῶς, ἀπό αὐτά τά συμφέροντα. Χώρια οἱ ἀθετημένες ὑποσχέσεις. Οἱ νοσοκομειακοί γιατροί ἐξαπατήθηκαν ἀπό μιά κυβέρνηση πού δέν τήρησε τήν ὑπογραφή της στήν κλαδική σύμβαση τοῦ Δεκεμβρίου 2008. Οἱ συμβασιοῦχοι ἐξαπατήθηκαν μέ ἕνα Π.Δ. πού ἦταν ἡ σανίδα ( προσοχή στόν τόνο ) τοῦ Καρνεάδου - καί μετά ἀνέλαβε ὁ ... Ζαχόπουλος συμβασιουχικές τακτοποιήσεις! Οἱ ἐργαζόμενοι ἐξαπατήθηκαν μέ τή νέα λίστα φαρμάκων πού ἀντικατέστησε ἀντί νά καταργήσει τήν παλιά. Παιδιά τῆς ΔΑΠ προσπέρασαν στήν ἀναμονή γιά ἰατρική εἰδικότητα συναδέλφους τους χάρη σέ μυστική ὑπουργική ἀπόφαση, δημοσιευμένη μεγαλοδευτεριάτικα. Ἡ ὑποβάθμιση τοῦ περιβάλλοντος, ἡ ἀπαξίωση τῆς δημόσιας συγκοινωνίας πρός ὄφελος τῶν αὐτοκινητιστῶν ἤ τῶν ἐφοπλιστῶν καί ἡ διαρκής χαρά τῶν πάσης φύσεως ἐργοληπτῶν ὁδικῶν ἔργων ἐπιστεγάζονται ἀπό τά ἀφειδῶς ἀναλούμενα κονδύλια καί καιγόμενα δάση ( οἱ φωτιές στήν Ἠλεία μπῆκαν κατά μῆκος τῆς χάραξης τῆς Ἰονίας Ὁδοῦ πού οἱ τοπικές κοινωνίες δέν ἐπιθυμοῦσαν ). Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος ἦταν φιάσκο καί ἐπιτεύχθηκε μέ νόθευση τῆς ψήφου τῶν βουλευτῶν! Ἡ ἀνεξαρτησία τῆς Δικαιοσύνης συμπληρώθηκε μέ τήν κατάργηση τοῦ αὐτοδιοίκητου τῶν δικαστηρίων. Οἱ ἀγρότες καί οἱ συνταξιοῦχοι ξαναβγῆκαν στούς δρόμους γιά νά διεκδικήσουν ὅσα τούς ἔταζαν ὥς τό 2004. Μπορεῖ νά μήν τούς ξεφούσκωσαν τά λάστιχα οὔτε νά τούς ξυλοκόπησαν, ἀντίστοιχα, ἀλλά ἡ ἐξαπάτηση πονᾶ τουλάχιστον ἐξίσου. Τά ἐπεισόδια τοῦ Δεκεμβρίου 2008 ἴσως νά ὑποκινήθηκαν, ἀλλά εἶναι γελοῖο νά προβάλλεται ὡς δικαιολογία ἡ ἐπιθυμητή ἀνατροπή τῆς κυβέρνησης Καραμανλῆ ἀπό τόν ξένο παράγοντα. Δηλαδή ἡ ἀπερχόμενη κυβέρνηση ἔχει τή συνείδησή της ἥσυχη ὅτι ἔκανε καλά τή δουλειά της; Ἔ, νά μήν τήν ἔχει ...
 6. Τό χειρότερο ὅμως πού ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ ἀφήνει πίσω της εἶναι ἡ νεκρανάσταση τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἐκεῖνοι πού καταδικάστηκαν γιά τήν άμετροέπεια, τήν ἀλαζονεία, τήν προδοσία καί τήν φαυλοκρατία τους στίς 7 τοῦ Μάρτη 2004, ξεπροβάλλουν ὡς ... λύση σωτηρίας! Ἐκεῖ θέλει νά μᾶς γυρίσει ὁ "καταλληλότερος"; Στή μαύρη ὀκταετία 1996 - 2004; Ἄν τά στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ ζητοῦν τήν ψῆφο τῶν πολιτῶν, ἄς ζητήσουν πρῶτα τήν συγγνώμη τους γιά τά ἔργα καί ἡμέρες τοῦ "ἐκσυγχρονισμοῦ". Ἀλλιῶς, ἄει σιχτίρ καί σεῖς ...
 7. Ἀλλά αὐτή εἶναι παρακμή γιά τά καλά. Νά κυβερνοῦν μιά χώρα οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν ΜΜΕ καί οἱ προμηθευτές τοῦ Δημοσίου. Τουλάχιστον νά ἐπρόκειτο γιά ὑγιῶς δραστηριοποιούμενους ἐπιχειρηματίες ἤ γιά ὀργανωμένους, δίκην μαφιόζων ἐγκληματίες, δηλαδή ξακάθαρα πράγματα ... Μέ αὐτόν τόν ἀχταρμά, οἱ χέστρες γίναν θυμιατά καί τά σκατά λιβάνι. Ἄν δέν θελήσουμε αὐτό νά ἀλλάξει, ἡ πατρίδα χάνεται ...
 8. Οἱ ἀλαζονικές δηλώσεις διαφόρων κομματικῶν στελεχῶν ὅτι δέν συνεργάζονται μέ κανέναν ἤ σχεδόν μέ ὅλους δείχνουν ὅτι οἱ ὑποτιθέμενοι ἐκπρόσωποι ἐπιθυμοῦν νά μᾶς ἐξαπατοῦν εἰς τό διηνεκές. Πρῶτα ἐπειδή κανένα ἄλλο στέλεχος δέν ἀποδοκιμάζει τίς κατ' ἐξακολούθησιν ἀλαζονικές ἐκφορές, συνεπῶς σιωπηρῶς τουλάχιστον τίς ἀνέχονται ὅλα τά στελέχη ὅλων τῶν κομμάτων. Δεύτερον ἐπειδή κυριαρχεῖ ἡ ἰδιοκτησιακή ἀντίληψη περί ἐξουσίας, ἀκόμη καί στά μικρότατα ἐξωκοινοβουλευτικά κόμματα. Ρέ ἠλίθιοι, ρωτῆστε τουλάχιστον τούς "νταβατζῆδες", ἐθνικούς ἐργολάβους, καναλάρχες, μεγαλοπαράγοντες ἀθλητισμοῦ, ἐθνικούς προμηθευτές καί δέν συμμαζεύεται, τίς ὀρέξεις τῶν ὁποίων ἐξυπηρετοῦν οἱ πωλητικές σας ( δέν εἶμαι ἀνορθόγραφος, ἐπίτηδες τό γράφω ἔτσι ), πῶς διοκοῦν τίς ἐπιχειρήσεις τους. Ἤ ἕναν ἀπό τούς πολλούς πετυχημένους ἀνά τήν χώρα ἐπιχειρηματίες, πού εὐτυχῶς μάταια οἱ φαυλοκράτες προστατευόμενοί σας, ἐντός ἤ ἐκτός φυλακῶν ( ἔ ρέ Παναγόπουλε, νόμιζες ὅτι θά στό συχωροῦσε ὁ ἑσμός τῆς ἀκτοπλοΐας ὅτι ἔσπασες τό κρητικό μονοπώλιο; ) πασχίζουν νά καταστρέψουν, συνήθως μέσω τῆς δημόσιας κακοδιοίκησης. Ἄν τούς ρωτήσετε, λοιπόν, θά σᾶς ποῦν πώς καί σέ μιά ἐπιχείρηση ἤ σέ μιά οἰκογένεια ἀκόμη, πιθανόν νά ὑπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τῶν μελῶν της. Ὅμως ὁ κοινός σκοπός οὐδέποτε ἐπισκιάζεται! Γιά σκεφτεῖτε νά βάζαμε στελέχη κομμάτων, διαφόρων προσόντων, σέ ἕνα πλοῖο. Θά τό βούλιαζαν ... Ἰδού ἡ ἐξήγηση γιατί οἱ εὐρωσυνεταῖροι μας καί μέ πολλές ἱστορικές ὁμοιότητες Πορτογάλοι ἀνέπτυξαν τή χώρα τους περισσότερο ἀπό ἐμᾶς. Ὡς παλαιοί θαλασσοπόροι, ἐφάρμοσαν τά αὐτονόητα γιά τήν διακυβέρνηση τῶν πλοίων στή θάλασσα καί στή διακυβέρνηση τῆς χώρας τους στήν ξηρά!
Ὤ Σόλων Ἀθηναῖε, πόσο δίκιο εἶχες εἰπών στούς συμπατριῶτες σου "ἴδια ἀλεπού καθένας σας χώρια, μά ὅλοι σάν πᾶτε μαζί, σᾶς πιάνει ἀμυαλιά" ...

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2009

Πολιτισμός ἤ βαρβαρότητα;

Ὁ Κορνήλιος Καστοριάδης δέν εἶχε ὑποψιαστεῖ ὅτι ὁ γιός τοῦ ἄλλοτε συντρόφου του, Ἀνδρέα Παπανδρέου, πρός τόν ὁποῖο ὁ φιλόσοφος δέν χαρίστηκε ὅταν ἔπρεπε, θά χρησιμοποιοῦσε μία ρήση του ( "Σοσιαλισμός ἤ βαρβαρότητα" ) ὡς προεκλογικό σύνθημα, πού θά μετατρέπονταν σέ "σανίδα τοῦ Καρνεάδου" μεταξύ τῶν δύο ἑταίρων ( διαβάστε το ὡς ἀρσενικό ἤ θηλυκό, εἶστε ἐντός νοήματος σέ κάθε περίπτωση! ) τοῦ δικομματισμοῦ.
Τοῦ ἑφτάψυχου δικομματισμοῦ, νά προσθέσουμε, ἀφοῦ 68% στίς ἀδιάφορες εὐρωεκλογές σημαίνει τουλάχιστον ἄλλες 15 ποσοστιαῖες μονάδες στίς ἐθνικές, ὀψέποτε γίνουν.
Καί ἀφοῦ ἔχουμε τό ἐπίπεδο πωλητικῆς πού μᾶς ἀξίζει, στό δίλημμα "πολιτισμός ἤ βαρβαρότητα" οἱ ἐκπρόσωποί μας ἐπιλέγουν γιά ἐμᾶς.
Πράσινες μεταφορές καί πράσινα ἄλογα, κοινοτικά κονδύλια γιά τόν σιδηροδρομικό ἄξονα 10 ( Ἑλλάς - Βουλγαρία - Ρουμανία - Οὐγγαρία - λοιπή κεντρική Εὐρώπη ), δράσεις γιά λιγότερο αἷμα στήν ἄσφαλτο, ὅλα τά σφάζει καί ὅλα τά μαχαιρώνει ὁ ἑκάστοτε προστάτης Ἅγιος τῶν ταξιτζήδων, ὑπουργός Μεταφορῶν διά φορτηγῶν καί λεωφορείων μόνον! Ἰδού ἡ λύση γιά τά λογιστικά ἐλλείμματα τοῦ ΟΣΕ καί ὄχι τοῦ σιδηροδρόμου στή χώρα μας – προσοχή, δέν εἶναι ταυτόσημα!
Γιά ἄλλη μιά φορά, οἱ πωλητικοί πού μᾶς κυβερνοῦν κρύβονται πίσω ἀπό ἀκριβοπληρωμένους τεχνοκράχτες, οἱ ὁποῖοι προτείνουν - τί πρωτότυπο! - περικοπή δρομολογίων τραίνων ἐπειδή, λέει, εἶναι ἐλλειμματικά! Ποτέ δέν ἔγινε κάτι τέτοιο γιά τά ΚΤΕΛ, οἰουδήποτε νομοῦ ...
Ἡ Ε.Ε. γνωρίζει γιά τήν κατασπατάληση κοινοτικῶν πόρων, ἀλλά κάνει τό κορόιδο. Φτιάχνουμε γραμμές 200 km/h γιά δύο ζεύγη τήν ἡμέρα; Τόση πιά ἀλβανολαγνεία; Μά τόση;

Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Στρεβλώσεις καί ἀποπροσανατολισμοί

Ἡ μέθοδος τῆς μερικῆς ἀλήθειας εἶναι ἀπό τίς ἀποτελεσματικότερες τῆς προπαγάνδας. Πρόκειται γιά τήν ἀπόκρυψη τοῦ δάσους ἀπό ἕνα δένδρο ( πιθανόν ψεύτικο ) ἤ ἔστω μιά μικρή συστάδα. Μερικά παραδείγματα ἀπό πρόσφατα γεγονότα:
 1. Τό σβήσιμο τῶν φώτων στίς 28/3/2009 οὔτε γιά καί ἀπό ὅλους ἔγινε ( τά Μ.Μ.Ε. πού τό προπαγάνδισαν δέν τό τήρησαν! ), κάτι σάν τήν "λιτότητα" ἤ τόν περιορισμό τῆς κυκλοφορίας Ι.Χ. στό κέντρο τῆς πόλης, πού χρησιμοποιοῦνται σίγουρα ὄχι πρός ὄφελος ἐκείνων γιά τό συμφέρον τῶν ὁποίων ὑποτίθεται ὅτι καθιερώθηκαν, οὔτε καί τό πραγματικό πρόβλημα ἀναδεικνύουν. Τί νά τό κάνουμε πού σβήσανε τά φῶτα, ὅταν ἐξακολούθησε ἡ ἠλεκτροπαραγωγή ἀπό ὀρυκτές, μή ἀνανεώσιμες ὑπό τίς συνθῆκες τῆς σημερινῆς ἀνθρωπότητας, πηγές; Τήν ἴδια στιγμή, ἡ ἠλεκτροπαραγωγή ἀπό ἀνανεώσιμες πηγές ἐμποδίζεται παντιοτρόπως. Λ.χ. ἀπό τήν γνωστή φαυλοκρατία τῆς δημόσιας διοίκησης στήν πατρίδα μας ( θέλουν, λέει, ΚΛΕΒΕ, συγνώμη ΤΕΒΕ ἤθελα νά πῶ, ΦΠΑ καί φορολογικά στοιχεῖα, οἱ ἅρπαγες! ) ἤ ἀπό τό Συμβούλιο Ἐπικρατείας, πού, μέ πρόσχημα τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος ἀπαγορεύει ἀνεμογεννήτριες! Οἱ δυό μείζονες ἀντιπαραγωγικοί καί ἀντιεπενδυτικοί μηχανισμοί σέ πλήρη δράση! Οὔτε ἐδῶ ὅμως εἶναι τό κέντρο τοῦ προβλήματος. Τό σημαντικότερο εἶναι πώς μέ τίς ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας κλονίζεται ὁ κεντρικός ἔλεγχος τῆς παραγωγῆς της, ἀφοῦ καθένας μπορεῖ στή στέγη του νά βάλει φωτοβολταϊκό ἤ /καί ἀνεμογεννήτρια, στήν αὐλή του γεωθερμική ἀντλία καί νά αὐτονομηθεῖ ἐνεργειακά. Αὐτό σφόδρα ταράσσει τήν ἐξουσία καί πλήττει τήν διανθρώπινη ἐκμετάλλευση.
 2. Τό πολιτικό σύστημα τῆς χώρας μας ἐξαχρειώνεται ὅλο καί περισσότερο. Κάθε δεκαετία καί χειρότερο γίνεται. Στό βρώμικο '89 εἴδαμε τούς ὑποτιθέμενους ἐπαναστάτες νά εἶναι σάρξ ἐκ τῆς σαρκός του. Στή συνέχεια προσπάθησαν νά μᾶς ἀποκρύψουν πῶς τραπεζίτες καί πολιτικοί εἶναι οἱ δύο ὄψεις τοῦ αὐτοῦ νομίσματος, ἀφοῦ ἀμφότεροι μᾶς πουλᾶνε καί μᾶς ἀγοράζουν ... μέ δικά μας τά ἔξοδα καί δικά τους τά ὀφέλη! Στό ἄθλιο '99 διά τοῦ Θρυμματιστηρίου μεταφέρθηκε αἰφνιδίως εἰσόδημα, 1000πλάσιο ἀπό τά ὑπεξαιρεθέντα τοῦ '89, ἀπό τά λαϊκά στρώματα στούς ὀλίγους, μέ τήν ἐνεργό καί οὐσιαστική στήριξη καί ὑπόθαλψη τῶν πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι ὑποτίθεται ὅτι ἐκπροσωποῦν τούς πολλούς. Καί τώρα, στήν κρίση τοῦ '09, ἀφοῦ ἐθιστήκαμε διά τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπάτησης στήν ἁρπαγή δημοσίας περιουσίας καί χρήματος ποικιλοτρόπως [ ὁμόλογα, μαῦρο πολιτικό χρῆμα, (ἀν)ίερες μπίζνες ], ἔχουμε τήν θεσμοθέτηση τῆς ἀδιαφάνειας καί τήν πολιτική ὀμερτά. Ἐσπευσμένο κλείσιμο τῆς Βουλῆς εἶχε ξαναγίνει στίς 14.4.1967. Μία ἑβδομάδα μετά ἦρθε ἡ  δικτατορία. Στήν περίπτωσή μας βέβαια ἡ δικτατορία ἔχει ἔλθει, μέ ἄλλο προσωπεῖο... Τουλάχιστον ἡ Μαφία μπορεῖ νά ἔχει ὀμερτά ( δηλ. αὐτεπιβεβλημμένη σιωπή ), ἀλλά δρᾶ ὑπέρ τοῦ πολίτη, προασπίζοντάς τον συχνά ἀπό τήν κρατική αὐθαιρεσία. Καί ἐπειδή καμμιά ἐλπίς δέν φαίνεται στόν ὁρίζοντα, μήπως ἦρθε ἡ ὥρα γιά τήν ἑλληνική ὀργάνωση τύπου Μαφίας; Ἴσως ὁ ἀνταγωνισμός τῶν φαύλων νά φέρει ἀποτέλεσμα!

Κυριακή, 26 Απριλίου 2009

Ματωμένα χώματα

Πρόσφατα ὁλοκληρώθηκε ἡ τηλεοπτική σειρά "Ματωμένα Χώματα", βασισμένη στό ὁμότιτλο βιβλίο τῆς Διδῶς Σωτηρίου. Μιά σημαντική μελανή περίοδος γιά τόν  Ἑλληνισμό, οἱ συνέπειες τῆς ὁποίας δέν ἔχουν γίνει πλήρως κατανοητές καί θά μᾶς βαρύνουν καί ἄλλο. Ὅπως καί στήν περίπτωση τῆς Κύπρου, ἡ ἀλήθεια παραμένει ἀκόμη ζητούμενο ( βλ. καί παλαιότερη ἀνάρτηση Μαΐου 2008, "Γιά τόν ἱστορικό τοῦ μέλλοντος" ). Καί χωρίς ἀλήθεια, κάθαρση δέν ἐπέρχεται.

Σχετικά με τη "δίκη των 6" καταδικασθέντων ως υπαιτίων της Μικρασιατικής καταστροφής και εκτελεσθέντων, ιδού μερικά ενδιαφέροντα για τους σύγχρονους:
 1. Η εκτέλεση των 6 ήταν εκτός από πράξη σκοπιμότητος και υπεσχημένη από τον Πλαστήρα, επικεφαλής του στρατιωτικού κινήματος, προς τους Οθωναίο ( πρόεδρο του στρατοδικείου που καταδίκασε τους 6 ) και Πάγκαλο ( ανακριτή ) [σημ. πρόκειται για τον μετέπειτα δικτάτορα, παππού του υπουργού των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, νυν βουλευτού του νομού μας ] ότι σε περίπτωση καταδίκης, ο ίδιος ( δηλ. ο Πλαστήρας ) δεν θα δώσει χάρη είτε πιεζόμενος από ξένες κυβερνήσεις ( όπως και συνέβη ) είτε επιχειρώντας να φανεί "ο καλός". Ο Πλαστήρας δεσμεύτηκε απέναντί τους και δεν θα έπαιρνε το λόγο του πίσω, πολλώ μάλλον ως στρατιωτικός προς στρατιωτικούς.Αυτό δεν εμπόδισε τον Πλαστήρα να εξομολογηθεί, προς το τέλος του βίου του, ότι το έφερε βάρος στη συνείδησή του ( την εκτέλεση των 6 ).
 2. Το κατηγορητήριο λέγεται ότι συνέταξε ο Γεώργιος Παπανδρέου ( μετέπειτα πρωθυπουργός το 1944 και το 1963 - 65 ). Όποιος και να το συνέταξε, πρόκειται για ένα κείμενο πολιτικό παρά νομικό. Αυτό καταλαβαίνει ακόμη και όποιος δεν ξέρει νομικά.
 3. Η βρεττανική κυβέρνηση κατάφερε να φυγαδεύσει τον πρίγκηπα Ανδρέα, αλλά δεν κατάφερε το ίδιο και για τους 6. Η άφιξη του ιδίου του πρέσβη στο γραφείο του Πλαστήρα έγινε μόλις ένα λεπτό αφού ο τελευταίος ειδοποιήθηκε για την εκτέλεση! Σημειωθήτω ότι ο Πάγκαλος ανακρίνοντας τον Ανδρέα, τον ερώτησε το επώνυμό του, για να απαντήσει ο πρίγκηπας "Γκλύξμπουργκ" - από τότε, το επίθετο αυτό αποδίδεται στα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας της νεώτερης Ελλάδας - αλλά δεν συγκρατήθηκε όταν ο ανακρινόμενος του δήλωσε την οικογενειακή του κατάσταση, "έγγαμος με 4 παιδιά", λέγοντας ( ο Πάγκαλος ) "τι κρίμα! θα ορφανέψουν!".
 4. Παρά το ότι η δίκη και καταδίκη τους από επαναστατικό δικαστήριο πόρρω απέχει από το να χαρακτηρισθεί δίκαιη, κατά τη διάρκεια της περίπου δεκαπενθήμερης διαδικασίας ενδιαφέροντα στοιχεία ακούστηκαν. Όπως ότι η μικρασιατική εκστρατεία στοίχισε στην Ελλάδα κάπου 1,5 τρις δρχ. της εποχής εκείνης !!!.Ας λογαριάσουμε πόσα σημερινά χρήματα είναι ή σε ΑΕΠ πόσων ετών αντιστοιχεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η γερμανική κατοχή με τις συνέπειές της αφαίρεσε από την πατρίδα μας το ΑΕΠ 35 ετών! Μέσα στα απωλεσθέντα είναι και το ληστρικό δάνειο του 1 τρις δρχ. το 1944 από την Ελλάδα προς την Γερμανία ( ως σήμερα δανεικό και αγύριστο ).
 5. Δύο μαρτυρίες κατηγορίας ξεχώρισαν. Του στρατιωτικού Παπούλα, ο οποίος κατήγγειλε τον κομματισμό που επικράτησε μετά την αλλαγή κυβέρνησης στα τέλη του 1920 και το "ξεχαρβάλωμα" του εφοδιασμού και της επιμελητείας του στρατού στο μικρασιατικό μέτωπο, με επακόλουθο σοβαρά κρούσματα απειθαρχίας. Ο Παπούλας είχε αντικαταστήσει τον βενιζελικό στρατηγό Παρασκευόπουλο, αλλά δεν είχε παρασυρθεί από το κομματικό πάθος. Στο αίτημά του να επανέλθουν οι προηγούμενοι αξιωματικοί για να πειθαρχήσουν το προσωπικό και να εξομαλυνθεί η κατάσταση, η απάντηση ήταν η αντικατάστασή του από τον σχεδόν παράφρονα Χατζανέστη ( έναν από τους 6 ). Ο Χατζανέστης άλλαξε την οργάνωση της στρατιάς και με τα "συγκροτήματα" που έφτιαξε ( νόμιζε πως ) διοικούσε από τη Σμύρνη ένα μέτωπο αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων σε μια άγνωστη και εχθρική χώρα ... Για τη μαρτυρία του αυτή ο Παπούλας εκτελέσθηκε το 1935 μετά το αποτυχημένο κίνημα βενιζελικών, παρότι η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεπε να έχει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Δηλ. τα πάθη δεν κατασίγασαν με την εκτέλεση των 6.
 6. Η δεύτερη μαρτυρία που ξεχώρισε ήταν του πολιτικού Δ. Ράλλη. Σύμφωνα με αυτήν, αν και οι επιφυλάξεις για τις πολιτικές ικανότητες του Γούναρη ( ένας από τους 6 ) ήταν ισχυρές, δεν μπορούσε να εγερθεί αντίρρηση στο να γίνει πρωθυπουργός ( ο Γούναρης ), επειδή το κόμμα του ( το Λαϊκό ) ήταν το μεγαλύτερο από την αντιβενιζελική παράταξη. Ο ίδιος ο Γούναρης ουσιαστικά ( κατα)δικάστηκε ερήμην, αφού έπασχε από ελονοσία. Πυρέσσοντα και τυλιγμένο με μια κουβέρτα τον έστησαν προ του εκτελεστικού αποσπάσματος ...
 7. Προ ολίγων ετών, ένας από τους στρατιώτες του αποσπάσματος, σε βαθύ γήρας, είχε πει σε συνέντευξή του (μάλλον στον Φρέντη Γερμανό ) ότι αν και βενιζελικός, λόγω κοινής καταγωγής με τον Πρωτοπαπαδάκη ( ένας από τους 6 ), από τη Νάξο,δεν αμφέβαλε ούτε για την εντιμότητα ούτε για τον πατριωτισμό του ( του Πρωτοπαπαδάκηκαι όταν εδόθη το παράγγελμα "πυρ!", σημάδεψε ψηλά για να μην τον σκοτώσει τον Πρωτοπαπαδάκη δική του σφαίρα.
 8. Ο Πρωτοπαπαδάκης, ως υπουργός Οικονομικών, έλαβε ένα ευφυέστατο μέτρο για την οικονομική κρίση στην οποία περιήλθε η Ελλάδα μετά την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου. Το μέτρο αυτό επεκρότησε και ο αυτοεξόριστος Βενιζέλος. Επρόκειτο για την διχοτόμηση του χαρτονομίσματος, δηλ. το μεν Δημόσιο κατέσχε σε αξία το ήμισυ του κυκλοφορούντος χρήματος, οι δε συναλλαγές ονομαστικά δεν επηρεάζονταν.Ανάλογης έμπνευσης μέτρο βρίσκουμε στην αρχαία Αθήνα, όταν ο σοφός Σόλων με την σεισάχθεια κίνησε την οικονομία και πάλι ελευθερώνοντάς την από τον βρόχο των χρεών. Κάτι θυμίζουν αυτά από τα σημερινά, ε; Πάντως ούτε ο Σόλων ούτε ο Πρωτοπαπαδάκης τα έδωσαν στις τράπεζες ... Λέτε αυτό να πλήρωσε με τη ζωή του ο εκ Νάξου πολιτικός;
 9. Οι άλλοι τρεις εκτελεσθέντες ήταν πολιτικοί, οι Στράτος, Θεοτόκης και Μπαλτατζής, υπουργοί των κυβερνήσεων της περιόδου 1920 - 22, σε θέσεις άμεσα σχετιζόμενες.Βλέπουμε ότι από την υπερβολική αυστηρότητα τότε, έχουμε περάσει στη σημερινή ανευθυνότητα και ατιμωρησία των δημοσίων προσώπων.
 10. Το πάρκο μεταξύ των οδών Αναπαύσεως και Αρτέμιδος στο δήμο Παπάγου είναι τμήμα του δάσους που εκτεινόταν από το υπουργείο Εθνικής Αμύνης ως τους στρατώνες του Γουδή. Εκεί γίνονταν και οι εκτελέσεις. Κάποιοι λένε ότι ο αέρας που περνά ανάμεσα στα φύλλα των δένδρων παράγει κρότους που θυμίζουν τους πυροβολισμούς που κατά καιρούς έπεσαν για τις εκτελέσεις. Σήμερα όποιος περνά θα βρει μέσα στο πάρκο 6 κυπαρίσσια με μια κεραμιδόχρωμη πλάκα στις ρίζες τους. Σε καθεμμιά γράφεται το όνομα καθενός από τους εκτελεσθέντες 6, ο οποίος στεκόταν στο σημείο εκείνο προ του αποσπάσματος. Η μικρή εκκλησία ( της Αναστάσεως ) ανηγέρθη στη μνήμη τους και λειτουργεί μόνο στις μεγάλες γιορτές. Και κλείνοντας, ας αναφέρουμε τι αυνέβη αμέσως μόλις έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες του αποσπάσματος οι 6. Ένας δημοσιογράφος, ακραιφνής βενιζελικός, που είχε κατ' επανάληψη αρθρογραφήσει εναντίον τους ξέσπασε σε λυγμούς. Στην ερώτηση γιατί κλαίει, αφού πλήρωσαν για όσα είχαν κάνει, όπως τους καταμαρτυρούσε, απάντησε "τώρα πια είναι 6 άνθρωποι και μόνο".
Συμπερασματικά: 
( α) ταν σκόπιμο να υπάρξει κάθαρση, ώστε η Ελλάς να υποδεχθεί τους πρόσφυγες και να μεριμνήσει για την ανασυγκρότησή της, αλλά και για να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις της Λωζάννης χωρίς επικίνδυνα πάθη. Αυτό επετεύχθη μεν  με την τιμωρία των 6, η οποία όμως φαίνεται να ήταν υπερβολική. Ίσως η ποινή της εξορίας σε συνθήκες μυστικότητας να ήταν πιο ενδεδειγμένη. Άλλωστε δεν ήταν οι 6 πιο ένοχοι από τον Ι. Μεταξά, ο οποίος αρνήθηκε, ατιμωρητί, να συμμετάσχει στην μικρασιατική εκστρατεία ( τεράστιο αδίκημα για στρατιωτικό η άρνηση υπηρεσίας ) και την επομένη της συμφοράς βολιδοσκοπούσε πολιτικά ως και το ΚΚΕ (!!) για σχηματισμό κυβερνήσεως εθνικής σωτηρίας ...
( β ) Καιρός είναι - και κακώς δεν έχει γίνει ήδη - να αποτελέσει η δίκη των 6 αντικείμενο μεταφοράς της στην οθόνη και σπουδής περιπτώσεων από τελειοφοίτους νομικής και νέους νομικούς. Στο πρόσφατο παρελθόν τελειόφοιτοι της νομικής με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία, δημοσιεύματα, νομοθεσία της εποχής κλπ, "επανέλαβαν", για εκπαιδευτικούς λόγους, θα λέγαμε, την δίκη της υπόθεσης του "Δράκου της Θεσσαλονίκης", καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο καταδικασθείς εις θάνατον Αριστείδης Παγκρατίδης δεν ήταν ένοχος. Τι λέει η νομική επιστήμη για τους έξη του 1922;

Προαστιακός στήν Μεταμόρφωση

( Τό ἀκόλουθο κείμενο στάλθηκε στόν δῆμο Μεταμόρφωσης )

Ο εμπαιγμός για τον σταθμό φάντασμα πλέον της Μεταμόρφωσης συνεχίζεται. Αν και δεν είμαι κάτοικος της Μεταμόρφωσης, διέρχομαι από εκεί για επαγγελματικούς λόγους και επομένως έχω συμφέρον να λειτουργήσει ο σταθμός. Παρακολούθησα τις σχετικές εκπομπές του ΣΚΑΪ και διερωτώμαι και προτείνω, ως απλός πολίτης, τα εξής:
 1. Μιας και ΔΕΗ, πολεοδομία νομαρχίας Αθηνών παίζουν τον παπά, κατά το κοινώς λεγόμενο και ΕΡΓΟΣΕ & ΥΠΕΧΩΔΕ σιωπούν περίεργα, τουλάχιστον, τίνι τρόπω ηλεκτροδοτήθηκαν τα διόδια της Αττικής Οδού, τα σταθμαρχεία των λεωφορείων και οι λοιποί σταθμοί του προαστιακού; Ιδίως αυτός της Λεωφ. Πεντέλης, που είναι βορείου τομέα νομαρχίας Αθηνών. Ζητήστε τα σχετικά έγγραφα, τη βοηθεία και του Συνηγόρου του Πολίτη και του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης! Αν κάποιοι κάπου παρενέβησαν καθήκον, ας τιμωρηθούν έστω και τώρα, αλλιώς να πράξουν το αυτονόητο βάσει κοινής λογικής.
 2. Μιας και λέμε για σταθμαρχείο, το σταθμαρχείο του ΚΤΕΛ Αττικής στον πεζόδρομο του Θησείου, θλιβερή καρικατούρα μες στο αναπλασθέν αστικό τοπίο, πώς ηλεκτροδοτείται; Να βγουν έγγραφα και εδώ και οι τυχόν παραβάτες να έχουν κυρώσεις.
 3. Με ανακατέματα εγγράφων μεταξύ φακέλλων και άλλα κόλπα, ηλεκτροδοτούνται κτίσματα που κανονικά δεν δικαιούνται, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Μήπως έχουμε να κάνουμε με φαινόμενο διαφθοράς; Το ότι ( προς το παρόν) δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, δεν σημαίνει και ότι αποκλείεται. Δικαιολογούμαστε όμως να είμαστε καχύποπτοι, ως πολίτες.
 4. Το ΚΚΕ νομιμοποιήθηκε το 1974 όταν συνεδρίαζαν ανοιχτά επί 20ήμερον, ισχυουσών ακόμη των διατάξεων που το είχαν κηρύξει παράνομο, καλώντας τις αρχές να τους συλλάβουν. Τελικά καταργήθηκαν οι διατάξεις αυτές, μετά 20 ημέρες όμως. Κατ' αναλογία, προτείνω να δώσει ο δήμος ρεύμα, επικαλούμενος κοινωνικούς λόγους και με κάλυψη απόφασης δημοτικού συμβουλίου, στον σταθμό και να αποκλειστούν οι γραμμές, ώστε οι συρμοί να αναγκαστούν να κάνουν στάση στον σταθμό Μεταμόρφωσης. Από κει και πέρα, η ΕΡΓΟΣΕ και τα Υπουργεία Μεταφορών και ΠΕΧΩΔΕ ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στο κάτω κάτω στο γειτονικό Μαρούσι, φτιάχτηκε το μεγαλύτερο αυθαίρετο της Ευρώπης και το τοπικό αστυνομικό τμήμα είχε προφορική εντολή να μην επέμβει.  Άιντε τώρα, που θα μας δουλέψουν νομίζοντάς μας για χθεσινούς ...
 5. Η ΕΥΔΑΠ τι λέει; Είναι κήνσωρ νομιμότητος ( ας γελάσουμε ) και αυτή; 
Στις παραπάνω ενέργειες ενδέχεται για μικροδημοτικά οφέλη αντιπολιτευόμενες παρατάξεις να επιχειρήσουν, ούτως ειπείν, χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Σε δήμο των νοτίων προαστίων, φερ' ειπείν, κάλεσαν την τροχαία επειδή το λεωφορείο της δημοτικής συγκοινωνίας είχε βγει στο δρόμο με χειρόγραφες πινακίδες! Κατάφεραν να χάσουν τις δημοτικές εκλογές πριν καν αρχίσει ο προεκλογικός αγώνας. Η ιστορία πάντοτε διδάσκει.

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2009

Εγκλήματα καί τί μωρίες;!

Ἀνησυχητικό δέν εἶναι ἡ αὔξηση οὔτε ἡ ὄξυνση τῆς ἐγκληματικότητας στή χώρα μας, ἀλλά ἡ ἀδιαφορία τοῦ πληθυσμοῦ, πού ἀμέτοχα παρακολουθεῖ τά συμβάντα, ὅπως καί οἱ αἱρετοί ἁρμόδιοι.
 1. Ἡ αἱματηρή ἁρπαγή τοῦ καρδιολόγου ἀπό τό σπίτι του στή Βάρη δυστυχῶς δέν συν-εκκίνησε, ὡς θά ὄφειλε, ὅλους μας. Οἱ δράστες εἶναι έλεύθεροι, κινήθηκαν μέ πρωτοφανή ἄνεση, κρύβοντας τά χαρακτηριστικά τους, ἀλλά μέ ὄχημα πού δέν περνᾶ ἀπαρατήρητο, ἐνῶ παραμένει ἄγνωστο γιατί μιά συμμορία πού θά μποροῦσε νά σηκώσει τράπεζες, χωρίς νά ἀνοίξει μύτη, ἔβαλε στόχο μιά οἰκογένεια καί τήν κατέστρεψε ... γιατί ἄραγε;
 2. Ἡ κατοχή καί χρήση πυροβόλων ὅπλων ἀπό κοινούς κακοποιούς τελικά ρίχνει καί τήν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Γϊναμε Κολομβία καί δέν τό ξέρουμε;
 3. 10 τουλάχιστον χρόνια πρίν οἱ δημοσκοπήσεις ἔδειχναν ὅτι τό νῦν κυβερνόν κόμμα κρινόταν καταλληλότερο, μεταξύ ἄλλων, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐγκληματικότητας, χωρίς ὅμως νά δίνεται καμμιά ἐξήγηση γιά τό εὕρημα αὐτό, καθώς καί γιά τά ἄλλα ( τό τότε κυβερνόν κόμμα καταλληλότερο γιά τά ἐξωτερικά καί τήν οἰκονομία κ.ἄ. ). Ἡ μαζική ἐξαπάτηση διά τῶν δημοσκοπήσεων δέν εἶναι κάτι τό ἀφηρημένο ...
Συμπέρασμα: ὅσο ἔμεῖς οἱ πολίτες δέν ἀπαιτοῦμε ἀπό τήν πολιτική ἐξουσία νά καταβάλει τό ὑψηλό πολιτικό κόστος τῆς ἐγκληματικότητας, π.χ. καταψηφίζοντας τούς ἀνάξιους πολιτικούς πού κατά καιρούς πέρασαν ἀπό τό Ὑπ. Δ. Τάξεως, τόσο ἡ τελευταία θά ἀπεργάζεται τά ἀπάνθρωπα σχέδιά της ἔχοντας τόν ὑπόκοσμο ὡς πολύτιμο συνεργάτη της. Ἡ ἑλληνική μας γλῶσσα δίνει ἕνα στοιχεῖο: οἱ λέξεις ἐξουσία καί ληστής ἔχουν τόν ἴδιο λεξάριθμο ( 746 ).
Οἱ κάθε εἴδους "τρομοκράτες", ψευδοεπαναστάτες, δῆθεν ἀντιεξουσιαστές δέν πρέπει νά πετύχουν τούς στόχους τους, δηλ. τήν ἐνίσχυση τῆς καταστολῆς καί τῆς ἀνελευθερίας. Τό κράτος ὑποστηρίζει αὐτά τά ἀποβράσματα καί ὄχι ἐμᾶς τούς πολίτες. Ὅσο ταχύτερα τό ἀντιληφθοῦμε, τόσο τό καλύτερο γιά ἐμᾶς.

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2009

Μετενσαρκώσεις

Ὁ νέος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ συμβολίζει τίς μεγάλες προσδοκίες ἀνά τόν κόσμο γιά τήν ἀλλαγή ἤθους καί ὕφους τῆς ὑπερδύναμης. Τόν ἔχουν παρομοιάσει μέ δύο διάσημους προκατόχους του, πλήν ὅμως μέ κακό τέλος. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι δέν θά ἔχει τό τέλος τῶν Λίνκολν καί Κέννεντυ καί θά μακροημερεύσει γιά νά δεῖ νά ἀφήνει τόν κόσμο λίγο καλύτερο ἀπό ὅσο τόν βρῆκε.
Δύσκολα, ὡστόσο, θά παραβλέψουμε ὁμοιότητές του μέ τόν (Ρεπουμπλικανό ) Ἀβραάμ Λίνκολν παρά μέ τόν ( Δημοκρατικό ) Τζών Κέννεντυ:
 • Ὁ Λίνκολν ἐξελέγη μέ μικρή σχετική πλειοψηφία, λόγω πολλῶν ὑποψηφιοτήτων. Ὁ Ὀμπάμα ξεκίνησε μέ μικρές πιθανότητες, ἀλλά ἀποδείχτηκε ὅτι ἡ σταθερότητα ὅσων ἐκφράζει ἦταν τό πλεονέκτημά του.
 • Ἀμφότεροι ἐνσάρκωσαν τόν ἀγώνα γιά ἴσα δικαιώματα, ἀσχέτως φυλῆς ἤ εἰσοδηματικῆς τάξης. Τότε ἦταν οἱ φυλετικές διακρίσεις, τώρα ἡ φτώχεια λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης.
 • Στήν ἱστοσελίδα του ὡς γερουσιαστής ὁ Ὀμπάμα εἶχε σέ περίοπτη θέση ρήσεις τοῦ Λίνκολν!
 • Ἀμφότεροι γνώρισαν δύσκολα, γιά διαφορετικούς λόγους, παιδικά χρόνια.
 • Ἡ πρόκληση πού ἀμφότεροι ἀντιμετώπισαν καί ἀντιμετωπίζουν σχετίζεται μέ τήν συνοχή τῆς ἀμερικανικῆς ὁμοσπονδίας, τελικά. Τότε πολιτική, τώρα οἰκονομική.
Πέρα καί πάνω ἀπ' ὅλα, ὅμως, ἄς ἐλπίσουμε ὅτι ἡ ἐφαρμογή τῆς σκέψης τοῦ Ἀριστοτέλη γιά τήν ἐπιλογή τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ ἰσχυρότερου κράτους στόν κόσμο ἀπό τά κέντρα ἀποφάσεων εἶχε καί τό ἀνάλογο ἠθικό βάρος, κάτι πού μόνο ἐκ τῶν ὑστέρων φαίνεται. Γιατί "πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη ἀρετῆς, πανουργία οὐ σοφία φαίνεται" κατά Πρωταγόρα καί πολιτική δίχως ἀρχές εἶναι ἕνα έκ τῶν ἑπτά ἀντενδεικνυομένων κατά Γκάντι.

Ἀεί ἐπίκαιρο

Φωτιά καί τσεκούρι στούς προσκυνημένους!
καπετάν Θοδωράκης Κολοκοτρώνης