Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Στρεβλώσεις καί ἀποπροσανατολισμοί

Ἡ μέθοδος τῆς μερικῆς ἀλήθειας εἶναι ἀπό τίς ἀποτελεσματικότερες τῆς προπαγάνδας. Πρόκειται γιά τήν ἀπόκρυψη τοῦ δάσους ἀπό ἕνα δένδρο ( πιθανόν ψεύτικο ) ἤ ἔστω μιά μικρή συστάδα. Μερικά παραδείγματα ἀπό πρόσφατα γεγονότα:
  1. Τό σβήσιμο τῶν φώτων στίς 28/3/2009 οὔτε γιά καί ἀπό ὅλους ἔγινε ( τά Μ.Μ.Ε. πού τό προπαγάνδισαν δέν τό τήρησαν! ), κάτι σάν τήν "λιτότητα" ἤ τόν περιορισμό τῆς κυκλοφορίας Ι.Χ. στό κέντρο τῆς πόλης, πού χρησιμοποιοῦνται σίγουρα ὄχι πρός ὄφελος ἐκείνων γιά τό συμφέρον τῶν ὁποίων ὑποτίθεται ὅτι καθιερώθηκαν, οὔτε καί τό πραγματικό πρόβλημα ἀναδεικνύουν. Τί νά τό κάνουμε πού σβήσανε τά φῶτα, ὅταν ἐξακολούθησε ἡ ἠλεκτροπαραγωγή ἀπό ὀρυκτές, μή ἀνανεώσιμες ὑπό τίς συνθῆκες τῆς σημερινῆς ἀνθρωπότητας, πηγές; Τήν ἴδια στιγμή, ἡ ἠλεκτροπαραγωγή ἀπό ἀνανεώσιμες πηγές ἐμποδίζεται παντιοτρόπως. Λ.χ. ἀπό τήν γνωστή φαυλοκρατία τῆς δημόσιας διοίκησης στήν πατρίδα μας ( θέλουν, λέει, ΚΛΕΒΕ, συγνώμη ΤΕΒΕ ἤθελα νά πῶ, ΦΠΑ καί φορολογικά στοιχεῖα, οἱ ἅρπαγες! ) ἤ ἀπό τό Συμβούλιο Ἐπικρατείας, πού, μέ πρόσχημα τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος ἀπαγορεύει ἀνεμογεννήτριες! Οἱ δυό μείζονες ἀντιπαραγωγικοί καί ἀντιεπενδυτικοί μηχανισμοί σέ πλήρη δράση! Οὔτε ἐδῶ ὅμως εἶναι τό κέντρο τοῦ προβλήματος. Τό σημαντικότερο εἶναι πώς μέ τίς ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας κλονίζεται ὁ κεντρικός ἔλεγχος τῆς παραγωγῆς της, ἀφοῦ καθένας μπορεῖ στή στέγη του νά βάλει φωτοβολταϊκό ἤ /καί ἀνεμογεννήτρια, στήν αὐλή του γεωθερμική ἀντλία καί νά αὐτονομηθεῖ ἐνεργειακά. Αὐτό σφόδρα ταράσσει τήν ἐξουσία καί πλήττει τήν διανθρώπινη ἐκμετάλλευση.
  2. Τό πολιτικό σύστημα τῆς χώρας μας ἐξαχρειώνεται ὅλο καί περισσότερο. Κάθε δεκαετία καί χειρότερο γίνεται. Στό βρώμικο '89 εἴδαμε τούς ὑποτιθέμενους ἐπαναστάτες νά εἶναι σάρξ ἐκ τῆς σαρκός του. Στή συνέχεια προσπάθησαν νά μᾶς ἀποκρύψουν πῶς τραπεζίτες καί πολιτικοί εἶναι οἱ δύο ὄψεις τοῦ αὐτοῦ νομίσματος, ἀφοῦ ἀμφότεροι μᾶς πουλᾶνε καί μᾶς ἀγοράζουν ... μέ δικά μας τά ἔξοδα καί δικά τους τά ὀφέλη! Στό ἄθλιο '99 διά τοῦ Θρυμματιστηρίου μεταφέρθηκε αἰφνιδίως εἰσόδημα, 1000πλάσιο ἀπό τά ὑπεξαιρεθέντα τοῦ '89, ἀπό τά λαϊκά στρώματα στούς ὀλίγους, μέ τήν ἐνεργό καί οὐσιαστική στήριξη καί ὑπόθαλψη τῶν πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι ὑποτίθεται ὅτι ἐκπροσωποῦν τούς πολλούς. Καί τώρα, στήν κρίση τοῦ '09, ἀφοῦ ἐθιστήκαμε διά τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπάτησης στήν ἁρπαγή δημοσίας περιουσίας καί χρήματος ποικιλοτρόπως [ ὁμόλογα, μαῦρο πολιτικό χρῆμα, (ἀν)ίερες μπίζνες ], ἔχουμε τήν θεσμοθέτηση τῆς ἀδιαφάνειας καί τήν πολιτική ὀμερτά. Ἐσπευσμένο κλείσιμο τῆς Βουλῆς εἶχε ξαναγίνει στίς 14.4.1967. Μία ἑβδομάδα μετά ἦρθε ἡ  δικτατορία. Στήν περίπτωσή μας βέβαια ἡ δικτατορία ἔχει ἔλθει, μέ ἄλλο προσωπεῖο... Τουλάχιστον ἡ Μαφία μπορεῖ νά ἔχει ὀμερτά ( δηλ. αὐτεπιβεβλημμένη σιωπή ), ἀλλά δρᾶ ὑπέρ τοῦ πολίτη, προασπίζοντάς τον συχνά ἀπό τήν κρατική αὐθαιρεσία. Καί ἐπειδή καμμιά ἐλπίς δέν φαίνεται στόν ὁρίζοντα, μήπως ἦρθε ἡ ὥρα γιά τήν ἑλληνική ὀργάνωση τύπου Μαφίας; Ἴσως ὁ ἀνταγωνισμός τῶν φαύλων νά φέρει ἀποτέλεσμα!

Ἀεί ἐπίκαιρο

Φωτιά καί τσεκούρι στούς προσκυνημένους!
καπετάν Θοδωράκης Κολοκοτρώνης