Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009

Καλπηκά διλήμματα

Οἱ προκηρυχθεῖσες ἐκλογές γιά τίς 4.10.2009 ἔχουν διάφορα χαρακτηριστικά:
  1. Πρώτη φορά στήν Γ' Ἑλληνική Δημοκρατία, κυβέρνηση προκαλεῖ πρόωρες ἐκλογές γιά ... νά τίς χάσει. Προηγούμενο, τοῦ Βενιζέλου τό 1920, μέ τά γνωστά ἐπακόλουθα ...
  2. Πρώτη φορά στήν Γ' Ἑλληνική Δημοκρατία, Παπανδρέου ἀναμένεται νά ὑπερισχύσει εἰς βάρος Καραμανλῆ. Προηγούμενο, τό 1963.
  3. Γιά ἄλλη μιά φορά στήν Γ' Ἑλληνική Δημοκρατία, τό ἐκλογικό σύστημα ἐνδέχεται νά ἀποβεῖ μοιραῖο γιά τό κόμμα πού τό νομοθέτησε. Ἐν προκειμένῳ, στερώντας τήν κοινοβουλευτική πλειοψηφία ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς τελευταίας κυβέρνησης τοῦ ὁποίου θεσπίστηκε ὁ νόμος Σκανδαλίδη.
  4. Δεύτερη φορά ἡ ἐκλογή Προέδρου Δημοκρατίας ἀναμένεται νά χρησιμοποιηθεῖ γιά νά γίνουν ( νέες ) ἐκλογές. Ἡ πρώτη ἦταν τό 1990. Εἶναι ἐλεεινό, τουλάχιστον, νά βγαίνουν συνταγματολόγοι καί νά λένε γιά ... παραβίαση τοῦ Συντάγματος. Ἡ εἰλικρίνεια, κύριοι ἐπιστήμονες τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου, εἶναι ἀπαραίτητη γιά ὑγιή σχέση πολιτῶν καί πολιτικῶν. Εἶναι καλύτερα ἡ κατασκευασμένη ἐπίκληση ἐθνικοῦ θέματος, ὅπως π.χ. μέ τό Κυπριακό τό 1996, ὅταν πάνω στό αἷμα τῶν Ἰσαάκ καί Σολωμοῦ, ὁ πρωθυπουργός τῆς προδοσίας τῶν Ἰμίων ἔκανε πρόωρες ἐκλογές, τίς ὁποῖες κέρδισε ἐπειδή οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν ΜΜΕ τόν στήριξαν ἀπροσχημάτιστα;
  5. Στά 5,5 χρόνια τῆς κυβέρνησης Καραμανλῆ εἴδαμε τόν πρωθυπουργό πού ἔλαβε δίς ἐντολή συγκρούσεως μέ τά συμφέροντα τῶν πάσης φύσεως "νταβατζήδων" νά παγιδεύεται καί νά ἀχρηστεύεται, τελικῶς, ἀπό αὐτά τά συμφέροντα. Χώρια οἱ ἀθετημένες ὑποσχέσεις. Οἱ νοσοκομειακοί γιατροί ἐξαπατήθηκαν ἀπό μιά κυβέρνηση πού δέν τήρησε τήν ὑπογραφή της στήν κλαδική σύμβαση τοῦ Δεκεμβρίου 2008. Οἱ συμβασιοῦχοι ἐξαπατήθηκαν μέ ἕνα Π.Δ. πού ἦταν ἡ σανίδα ( προσοχή στόν τόνο ) τοῦ Καρνεάδου - καί μετά ἀνέλαβε ὁ ... Ζαχόπουλος συμβασιουχικές τακτοποιήσεις! Οἱ ἐργαζόμενοι ἐξαπατήθηκαν μέ τή νέα λίστα φαρμάκων πού ἀντικατέστησε ἀντί νά καταργήσει τήν παλιά. Παιδιά τῆς ΔΑΠ προσπέρασαν στήν ἀναμονή γιά ἰατρική εἰδικότητα συναδέλφους τους χάρη σέ μυστική ὑπουργική ἀπόφαση, δημοσιευμένη μεγαλοδευτεριάτικα. Ἡ ὑποβάθμιση τοῦ περιβάλλοντος, ἡ ἀπαξίωση τῆς δημόσιας συγκοινωνίας πρός ὄφελος τῶν αὐτοκινητιστῶν ἤ τῶν ἐφοπλιστῶν καί ἡ διαρκής χαρά τῶν πάσης φύσεως ἐργοληπτῶν ὁδικῶν ἔργων ἐπιστεγάζονται ἀπό τά ἀφειδῶς ἀναλούμενα κονδύλια καί καιγόμενα δάση ( οἱ φωτιές στήν Ἠλεία μπῆκαν κατά μῆκος τῆς χάραξης τῆς Ἰονίας Ὁδοῦ πού οἱ τοπικές κοινωνίες δέν ἐπιθυμοῦσαν ). Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος ἦταν φιάσκο καί ἐπιτεύχθηκε μέ νόθευση τῆς ψήφου τῶν βουλευτῶν! Ἡ ἀνεξαρτησία τῆς Δικαιοσύνης συμπληρώθηκε μέ τήν κατάργηση τοῦ αὐτοδιοίκητου τῶν δικαστηρίων. Οἱ ἀγρότες καί οἱ συνταξιοῦχοι ξαναβγῆκαν στούς δρόμους γιά νά διεκδικήσουν ὅσα τούς ἔταζαν ὥς τό 2004. Μπορεῖ νά μήν τούς ξεφούσκωσαν τά λάστιχα οὔτε νά τούς ξυλοκόπησαν, ἀντίστοιχα, ἀλλά ἡ ἐξαπάτηση πονᾶ τουλάχιστον ἐξίσου. Τά ἐπεισόδια τοῦ Δεκεμβρίου 2008 ἴσως νά ὑποκινήθηκαν, ἀλλά εἶναι γελοῖο νά προβάλλεται ὡς δικαιολογία ἡ ἐπιθυμητή ἀνατροπή τῆς κυβέρνησης Καραμανλῆ ἀπό τόν ξένο παράγοντα. Δηλαδή ἡ ἀπερχόμενη κυβέρνηση ἔχει τή συνείδησή της ἥσυχη ὅτι ἔκανε καλά τή δουλειά της; Ἔ, νά μήν τήν ἔχει ...
  6. Τό χειρότερο ὅμως πού ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ ἀφήνει πίσω της εἶναι ἡ νεκρανάσταση τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἐκεῖνοι πού καταδικάστηκαν γιά τήν άμετροέπεια, τήν ἀλαζονεία, τήν προδοσία καί τήν φαυλοκρατία τους στίς 7 τοῦ Μάρτη 2004, ξεπροβάλλουν ὡς ... λύση σωτηρίας! Ἐκεῖ θέλει νά μᾶς γυρίσει ὁ "καταλληλότερος"; Στή μαύρη ὀκταετία 1996 - 2004; Ἄν τά στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ ζητοῦν τήν ψῆφο τῶν πολιτῶν, ἄς ζητήσουν πρῶτα τήν συγγνώμη τους γιά τά ἔργα καί ἡμέρες τοῦ "ἐκσυγχρονισμοῦ". Ἀλλιῶς, ἄει σιχτίρ καί σεῖς ...
  7. Ἀλλά αὐτή εἶναι παρακμή γιά τά καλά. Νά κυβερνοῦν μιά χώρα οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν ΜΜΕ καί οἱ προμηθευτές τοῦ Δημοσίου. Τουλάχιστον νά ἐπρόκειτο γιά ὑγιῶς δραστηριοποιούμενους ἐπιχειρηματίες ἤ γιά ὀργανωμένους, δίκην μαφιόζων ἐγκληματίες, δηλαδή ξακάθαρα πράγματα ... Μέ αὐτόν τόν ἀχταρμά, οἱ χέστρες γίναν θυμιατά καί τά σκατά λιβάνι. Ἄν δέν θελήσουμε αὐτό νά ἀλλάξει, ἡ πατρίδα χάνεται ...
  8. Οἱ ἀλαζονικές δηλώσεις διαφόρων κομματικῶν στελεχῶν ὅτι δέν συνεργάζονται μέ κανέναν ἤ σχεδόν μέ ὅλους δείχνουν ὅτι οἱ ὑποτιθέμενοι ἐκπρόσωποι ἐπιθυμοῦν νά μᾶς ἐξαπατοῦν εἰς τό διηνεκές. Πρῶτα ἐπειδή κανένα ἄλλο στέλεχος δέν ἀποδοκιμάζει τίς κατ' ἐξακολούθησιν ἀλαζονικές ἐκφορές, συνεπῶς σιωπηρῶς τουλάχιστον τίς ἀνέχονται ὅλα τά στελέχη ὅλων τῶν κομμάτων. Δεύτερον ἐπειδή κυριαρχεῖ ἡ ἰδιοκτησιακή ἀντίληψη περί ἐξουσίας, ἀκόμη καί στά μικρότατα ἐξωκοινοβουλευτικά κόμματα. Ρέ ἠλίθιοι, ρωτῆστε τουλάχιστον τούς "νταβατζῆδες", ἐθνικούς ἐργολάβους, καναλάρχες, μεγαλοπαράγοντες ἀθλητισμοῦ, ἐθνικούς προμηθευτές καί δέν συμμαζεύεται, τίς ὀρέξεις τῶν ὁποίων ἐξυπηρετοῦν οἱ πωλητικές σας ( δέν εἶμαι ἀνορθόγραφος, ἐπίτηδες τό γράφω ἔτσι ), πῶς διοκοῦν τίς ἐπιχειρήσεις τους. Ἤ ἕναν ἀπό τούς πολλούς πετυχημένους ἀνά τήν χώρα ἐπιχειρηματίες, πού εὐτυχῶς μάταια οἱ φαυλοκράτες προστατευόμενοί σας, ἐντός ἤ ἐκτός φυλακῶν ( ἔ ρέ Παναγόπουλε, νόμιζες ὅτι θά στό συχωροῦσε ὁ ἑσμός τῆς ἀκτοπλοΐας ὅτι ἔσπασες τό κρητικό μονοπώλιο; ) πασχίζουν νά καταστρέψουν, συνήθως μέσω τῆς δημόσιας κακοδιοίκησης. Ἄν τούς ρωτήσετε, λοιπόν, θά σᾶς ποῦν πώς καί σέ μιά ἐπιχείρηση ἤ σέ μιά οἰκογένεια ἀκόμη, πιθανόν νά ὑπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τῶν μελῶν της. Ὅμως ὁ κοινός σκοπός οὐδέποτε ἐπισκιάζεται! Γιά σκεφτεῖτε νά βάζαμε στελέχη κομμάτων, διαφόρων προσόντων, σέ ἕνα πλοῖο. Θά τό βούλιαζαν ... Ἰδού ἡ ἐξήγηση γιατί οἱ εὐρωσυνεταῖροι μας καί μέ πολλές ἱστορικές ὁμοιότητες Πορτογάλοι ἀνέπτυξαν τή χώρα τους περισσότερο ἀπό ἐμᾶς. Ὡς παλαιοί θαλασσοπόροι, ἐφάρμοσαν τά αὐτονόητα γιά τήν διακυβέρνηση τῶν πλοίων στή θάλασσα καί στή διακυβέρνηση τῆς χώρας τους στήν ξηρά!
Ὤ Σόλων Ἀθηναῖε, πόσο δίκιο εἶχες εἰπών στούς συμπατριῶτες σου "ἴδια ἀλεπού καθένας σας χώρια, μά ὅλοι σάν πᾶτε μαζί, σᾶς πιάνει ἀμυαλιά" ...

Ἀεί ἐπίκαιρο

Φωτιά καί τσεκούρι στούς προσκυνημένους!
καπετάν Θοδωράκης Κολοκοτρώνης