Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Ὄψεις τῆς κατοχῆς πού βιώνει ἡ πατρίδα μας

Ὑποτίθεται πώς ἡ παρέμβαση τοῦ Δ.Ν.Τ. θά ἐπέφερε ἐσωτερική ὑποτίμηση, δηλ. ἀποδοχῶν καί τιμῶν ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν. Κατ' αὐτόν τόν τρόπο, ἡ ἐσωτερική ἀγορά θά λειτουργοῦσε σέ χαμηλότερες τιμές, μέ μεγαλύτερη πιθανότητα νά παράγει ἀνταγωνιστικά προϊόντα. Φεῦ!
Μέχρι τώρα, μόνο ὑποτιμήσεις ἀποδοχῶν εἴδαμε, μέ σταθερά μειούμενη ἀγοραστική δύναμη, ὅπερ σημαίνει ἔτι βαθύτερη ὕφεση. 
Μήπως οἱ ἐντολοδόχοι τοῦ κ. Στρώς Κάνν προετοίμασαν τό ἔδαφος τοιουτοτρόπως ὤστε νά ἁρπάξουν ἐθνικό πλοῦτο; Πολύ χοντροκομμένο τό κόλπο τους γιά νά περνᾶ ἀπαρατήρητο! Δηλ. μᾶς ἔριξαν τά σκατά, στά ὁποῖα βυθιστήκαμε κατά τόν D.S.K. "καί μάλιστα πολύ βαθιά", γιά λίπασμα στό χωράφι μας ( ὅπως ἀποπειρᾶται ὁ Θανάσης Βέγγος στήν ταινία "Ἀπό ποῦ πᾶνε γιά τή χαβούζα" ) γιά νά γίνει αὐτό παραγωγικότερο! Ρέ Στρώς Κάνν, ἐπειδή δέν ξέρουμε, δέ μᾶς δείχνεις καί πῶς βοσκᾶνε σέ ἕνα τέτοιο χωράφι;

Μιά ἐπίσης σημαντική ὄψη τοῦ πολέμου καί τῆς κατοχῆς πού βιώνει ἡ Ἑλλάδα μας εἶναι καί τό λεγόμενο μεταναστευτικό. Γιατί λεγόμενο;
Ἐπειδή ὅποιος ζητᾶ πολιτικό ἄσυλο δέν εἰσέρχεται λαθραῖα σέ μιά χώρα. Εἰσέρχεται φανερά, ὡς ἱκέτης. Ἡ ὑπόθεση Ὀτσαλάν ἦταν μιά πρόβα γιά ὅσα ἔγιναν μέ τούς λαθρομετανάστες τῆς "Ὑπατίας"! Εἰς ἀμφοτέρας τάς περιπτώσεις, ἡ λογική καί ἡ νομιμότης τρώθηκαν καίρια. Ἀρκοῦσε τότε μιά σύλληψη τοῦ Ὀτσαλάν γιά παράνομη εἴσοδο στή χώρα καί ἀπέλασή του στή Χάγη, ἀντί νά γίνουμε κουβαλητές καί ρουφιάνοι τῶν Τούρκων. Ἀρκοῦσε τώρα σύλληψη ὅσων κουβάλησαν ἐπιδεικτικά τούς λαθρομετανάστες μέχρι τή Νομική Σχολή, ναυλώνοντας πλοῖα ἀπό τήν Κρήτη ὥς τόν Πειραιᾶ γιά νά μήν ἀποτελέσει κακό προηγούμενο.
Τό ἐπαπειλούμενο εἶναι ὄχι μόνο ἡ δημογραφική ἀλλοίωση καί ἡ νόθευση τῆς λαϊκῆς βουλήσεως στήν Ἑλλάδα, ἀλλά ὅτι στήν πραγματικότητα ἐπίκειται ἐξανδραποδισμός παντός εὐρισκομένου ἐν Ἑλλάδι, γηγενοῦς τε καί ἀλλοδαποῦ. Σέ τί διαφέρει αὐτό πού συμβαίνει ἀπό τό δουλεμπόριο ἄλλοτε πρός Ἀμερική; Στό ὅτι μᾶς ἀναγγέλλουν πῶς καί μεῖς οἱ γηγενεῖς κάτοικοι Ἑλλάδος, γιά δοῦλοι προοριζόμαστε. 
Οἱ διεθνεῖς οἰκονομικοί πάτρωνές μας καί οἰ έγχώριοι συνεργάτες τους - δωσίλογοι ἐργάζονται πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση. Ἐμεῖς, τί περιμένουμε καί δέν ἀρχίζουμε νά τούς χαλᾶμε τά σχέδια;

Ἀεί ἐπίκαιρο

Φωτιά καί τσεκούρι στούς προσκυνημένους!
καπετάν Θοδωράκης Κολοκοτρώνης