Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Ὁ δράκος τοῦ Μπρέτον Γούντς - 3η συνέχεια μέ ἀνοιχτό τέλος

Ἄσχετα μέ τό παρασκήνιο τῆς ὑπόθεσης Στρώς - Κάν, τό ἄδειο θησαυροφυλάκιο στό Φόρτ Νόξ ὑποδεικνύει τί περιμένει καί τήν Εὐρώπη!
Τό χρέος τῶν ΗΠΑ ὀφείλεται στό ὅτι κάθε δολλάριο πού τυπώνεται ἀπό τήν ἰδιωτική FED, χρεώνεται στό ἀμερικανικό δημόσιο, δηλ. στούς ἀμερικανούς φορολογουμένως! Σήμερα ( Σεπτέμβριος 2011 ), τό ἀμερικανικό δημόσιο χρέος εἶναι κάπου 300% τοῦ ΑΕΠ, πολύ πάνω ἀπό τό εὐρωζωνικό ὅριο τοῦ 170% πού τέθηκε γιά τήν Ἑλλάδα ὡς ὅριο χρεοκοπίας.
Τό κοστούμι πού ράφτηκε στό Μάαστριχτ καί στή Λισσαβώνα γιά τίς εὐρωπαϊκές χῶρες φαίνεται πώς θέλει πιά μεταποίηση. Τό ζήτημα εἶναι ποιός γιά ποιανοῦ τό ὄφελος θά τήν ἀναλάβει.
Ἡ αἰτία τῆς εἰσόδου τῶν ΗΠΑ στόν Α' Π.Π. ἦταν ἡ ἵδρυση κεντρικῆς τράπεζας, πού μέχρι τότε δέν εἶχαν. Μόλις βρέθηκε πρόθυμος πολιτικός νά συμφωνήσει καί στά δύο αὐτά ( ἡ συμμετοχή στόν πόλεμο μᾶλλον ἦταν προπέτασμα καπνοῦ γιά νά μήν γίνει ἀντιληπτή ἡ σκλαβιά πού ἑτοιμάστηκε γιά τόν ἀμερικανικό λαό ), ἀναδείχθηκε πρόεδρος καί ὅλα πῆραν τό δρόμο τους!
Μέ ἀφορμή τό χρέος τῶν PIIGS ( γουρουνιῶν ) τῆς εὐρωζώνης, δέν μποροῦμε νά ἀποκλείσουμε νά χαλκεύονται τέτοιου εἴδους δεσμά καί γιά τήν Εὐρώπη. Ἡ Γερμανία ( καί πάλι ) ἐνεργεῖ κοντόφθαλμα, ἡ Ἑλλάς ζεῖ σέ συνθῆκες πολέμου καί τό σκηνικό στήνεται σιγά σιγά.
Πρίν ἡ οἰκονομική κρίση ἔρθει ἀπό τήν ἀντίπερα ὄχθη τοῦ Ἀτλαντικοῦ, πρόχειρες ἐκτιμήσεις περιέγραφαν μιά ἑπταετία ὕφεσης, δηλ. τό 2015 τό ΑΕΠ μας θά ἐπανέρχονταν στά ἐπίπεδα τοῦ 2008. Ἀμέσως μετά τόν Β' Π.Π., τό 1945, τό ἑλληνικό ΑΕΠ εἶχε βυθιστεῖ κάτω ἀπό τοῦ 1938, χώρια οἱ ἀπώλειες ἀνθρωπίνων πόρων. Μά καί τώρα, πού ἡ κρίση ὠθεῖ ἀνθρώπους παραγωγικῆς ἡλικίας νά μεταναστεύουν ἀπό τήν Ἑλλάδα, πάλι χάνουμε ἀνθρωπίνους πόρους ...
Πόλεμος χωρίς στρατό, ἀλλά μέ στρατιές λαθρομεταναστῶν, αἰσχροκερδούντων ( πού ἀντί νά πᾶνε φυτευτοί, σέ συνεργασία μέ Ρώσους καί Βρεττανούς, γιά τίς κομπίνες πού ἔκαναν ἤ κάνουν σέ βάρος χωρῶν, ἀναγορεύονται σέ συνομιλητές τοῦ κατοχικοῦ πρωθυπουργοῦ μας, πιθανοῦ αἰσχροκερδοσκόπου εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος!), ἐγχωρίων καί ἀλλοδαπῶν ἁρπακτικῶν καί ἀναξίων πωλητικῶν ( δέν εἶναι ἀνορθογραφία!) γίνεται στή χώρα μας. Καί μεῖς καθόμαστε καί τούς κυττᾶμε ... Καθηγητά Ζαββέ, γίνεται νά κλωνοποιήσουμε τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καί τόν Ἄρη Βελουχιώτη; 

Ἀεί ἐπίκαιρο

Φωτιά καί τσεκούρι στούς προσκυνημένους!
καπετάν Θοδωράκης Κολοκοτρώνης