Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Ἐπιστροφή στή δραχμή μέ τούς δικούς μας ὅρους

Στήν ἱστοσελίδα μου (http://sites.google.com/site/proasteiatros) ὁ ἐπισκέπτης διαβάζει ὅτι 
"Ἡ Ἑλλάς θά σωθεῖ ἄν γυρίσει στή δραχμή".
Δέν πρόκειται γιά πυροτέχνημα ἐν θερμῷ, ἀλλά γιά ἁπλῇ καί ἐφαρμόσιμη πρόταση ὁποτεδήποτε θελήσουμε, χωρίς νά χρειαζόμαστε τήν ἄδεια τῶν κοινοτικῶν ἤ τῶν τροϊκανῶν!
Ὅπως στά δικαστήρια οἱ μετατροπές ποινῶν σέ πρόστιμα ( ἐξαγορές ) γίνονται βάσει τῆς "μεταλλικῆς", τῆς ὁποίας ἡ ἰσοτιμία πρός τό νόμισμα τῆς χώρας μεταβάλλεται, ἔτσι καί γιά τήν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μας ἡ καθιέρωση τῆς λογιστικῆς δραχμῆς θά ἦταν σωτήρια λύση. 
Ὅπως τόν τελευταῖο ἑνάμιση χρόνο περίπου πρίν τήν φυσική εἰσαγωγή τοῦ εὐρώ, εἴχαμε τήν λογιστική ἀναφορά του σέ κάθε συναλλαγή, ἔτσι καί τώρα ἡ "λογιστική δραχμή" ( ἔστω λδρχ ), τῆς ὁποίας ἡ ἰσοτιμία πρός τό εὐρώ θά μεταβάλλεται καθημερινῶς θά ἀλλάξει τό οἰκονομικό κλίμα ἐντός τῆς χώρας μας. Ἐννοεῖται ὅτι θά ὑποτιμηθεῖ, ἀφήνοντας πίσω τήν ἀναλογία 1:340,75.
Παράδειγμα: Ἔστω ὅτι στήν ἀρχή κάποιου μήνα ἰσχύει 1€ = 500 λδρχ. Ἄν ὁ μισθός ἑνός ὑπαλλήλου εἶναι 400.000 λδρχ, τότε αὐτός θά λάβει 800 €. Τόν ἑπόμενο μήνα ἡ ἰσοτιμία γίνεται 1€ = 560 λδρχ. Τότε αὐτός θά λάβει 714,28 €. Καθώς ὅμως οἱ τιμές θά ἐκφράζονται σέ λδρχ., ἡ μείωση τῆς ἀγοραστικῆς δύναμης ( προκειμένου γιά ἐγχώρια προϊόντα καί ὑπηρεσίες ) θά εἶναι μηδαμινή, διότι ἐκεῖνο πού μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι οἱ μεταβολές τῶν τιμῶν σέ λδρχ.
 Τό εὐρώ θά ἐξακολουθήσει νά εἶναι τό νόμισμα τῆς χώρας σέ φυσική μορφή, ὅμως μέ τήν καθιέρωση τῆς λδρχ. ἐπανακτοῦμε τό πολύτιμο ἐργαλεῖο τῆς ὑποτιμήσεως! Ρῆτρες γιά περιορισμό τῶν διακυμάνσεων στίς τιμές ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν εἶναι ἀπαραίτητες, ὥστε νά μήν αἰσχροκερδοῦν οἱ πάσης φύσεως ἐπιτήδειοι. Τό δημόσιο ὀφείλει νά δώσει τό καλό παράδειγμα, ἐπανορθώνοντας τά αἴσχη πού διέπραξε μέ τήν ἀλλαγή τοῦ νομίσματος, ὅταν ἐν μιᾶ νυκτί τά παράβολα τῶν 1000 δρχ. ἔγιναν τῶν 5€, δηλ. ἀνατιμήθηκαν 70%!
Οἱ ἐξαγωγές μας θά γίνουν φθηνότερες καί ἡ ἀνταγωνιστικότης θά πάψει νά εἶναι θεωρητικό ζητούμενο γιά τήν οἰκονομία μας.
Ποιοί θά ἀντιδράσουν; Μά φυσικά οἱ τραπεζίτες! Ἐξαιτίας τους ἡ μετάβαση στό εὐρώ ἔγινε τόσο ἀπότομα.
Ὅμως καιρός εἶναι νά ἐπανορθώσουμε τό ὀλέθριο λάθος πού ὡς κοινωνία κάναμε 30 χρόνια πρίν τέτοια μέρα. Τό ΠΑνελλήνιο Σύστημα Ὁλοκληρωτικῶν Καταστροφῶν καιρός εἶναι νά μπεῖ στό χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας καί ἡ διαρρεύσασα τριακονταετία νά γίνει μιά κακή ἀνάμνηση. Οἱ καιροί οὐ μενετοί καί ἦρθε ἡ ὥρα νά ἔχουμε καί στήν Ἑλλάδα τήν πραγματική πτώση τῆς δικτατορίας. Ἄς γίνει ἡ δική μας ἐπανάσταση τῶν γαρυφάλλων καί μέ λαϊκή αὐτοργάνωση, ἐν ἀνάγκη διά τῆς ἱδρυθησομένης Ἑλληνικῆς Μαφίας, ἐπιτέλους, νά ξεκινήσουμε τήν ἀνασυγκρότηση τῆς πατρίδας μας. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι ἁπλῶς χάσιμο χρόνου.

Ἀεί ἐπίκαιρο

Φωτιά καί τσεκούρι στούς προσκυνημένους!
καπετάν Θοδωράκης Κολοκοτρώνης