Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Ἐπιστροφή στή δραχμή μέ τούς δικούς μας ὅρους

Στήν ἱστοσελίδα μου (http://sites.google.com/site/proasteiatros) ὁ ἐπισκέπτης διαβάζει ὅτι 
"Ἡ Ἑλλάς θά σωθεῖ ἄν γυρίσει στή δραχμή".
Δέν πρόκειται γιά πυροτέχνημα ἐν θερμῷ, ἀλλά γιά ἁπλῇ καί ἐφαρμόσιμη πρόταση ὁποτεδήποτε θελήσουμε, χωρίς νά χρειαζόμαστε τήν ἄδεια τῶν κοινοτικῶν ἤ τῶν τροϊκανῶν!
Ὅπως στά δικαστήρια οἱ μετατροπές ποινῶν σέ πρόστιμα ( ἐξαγορές ) γίνονται βάσει τῆς "μεταλλικῆς", τῆς ὁποίας ἡ ἰσοτιμία πρός τό νόμισμα τῆς χώρας μεταβάλλεται, ἔτσι καί γιά τήν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μας ἡ καθιέρωση τῆς λογιστικῆς δραχμῆς θά ἦταν σωτήρια λύση. 
Ὅπως τόν τελευταῖο ἑνάμιση χρόνο περίπου πρίν τήν φυσική εἰσαγωγή τοῦ εὐρώ, εἴχαμε τήν λογιστική ἀναφορά του σέ κάθε συναλλαγή, ἔτσι καί τώρα ἡ "λογιστική δραχμή" ( ἔστω λδρχ ), τῆς ὁποίας ἡ ἰσοτιμία πρός τό εὐρώ θά μεταβάλλεται καθημερινῶς θά ἀλλάξει τό οἰκονομικό κλίμα ἐντός τῆς χώρας μας. Ἐννοεῖται ὅτι θά ὑποτιμηθεῖ, ἀφήνοντας πίσω τήν ἀναλογία 1:340,75.
Παράδειγμα: Ἔστω ὅτι στήν ἀρχή κάποιου μήνα ἰσχύει 1€ = 500 λδρχ. Ἄν ὁ μισθός ἑνός ὑπαλλήλου εἶναι 400.000 λδρχ, τότε αὐτός θά λάβει 800 €. Τόν ἑπόμενο μήνα ἡ ἰσοτιμία γίνεται 1€ = 560 λδρχ. Τότε αὐτός θά λάβει 714,28 €. Καθώς ὅμως οἱ τιμές θά ἐκφράζονται σέ λδρχ., ἡ μείωση τῆς ἀγοραστικῆς δύναμης ( προκειμένου γιά ἐγχώρια προϊόντα καί ὑπηρεσίες ) θά εἶναι μηδαμινή, διότι ἐκεῖνο πού μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι οἱ μεταβολές τῶν τιμῶν σέ λδρχ.
 Τό εὐρώ θά ἐξακολουθήσει νά εἶναι τό νόμισμα τῆς χώρας σέ φυσική μορφή, ὅμως μέ τήν καθιέρωση τῆς λδρχ. ἐπανακτοῦμε τό πολύτιμο ἐργαλεῖο τῆς ὑποτιμήσεως! Ρῆτρες γιά περιορισμό τῶν διακυμάνσεων στίς τιμές ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν εἶναι ἀπαραίτητες, ὥστε νά μήν αἰσχροκερδοῦν οἱ πάσης φύσεως ἐπιτήδειοι. Τό δημόσιο ὀφείλει νά δώσει τό καλό παράδειγμα, ἐπανορθώνοντας τά αἴσχη πού διέπραξε μέ τήν ἀλλαγή τοῦ νομίσματος, ὅταν ἐν μιᾶ νυκτί τά παράβολα τῶν 1000 δρχ. ἔγιναν τῶν 5€, δηλ. ἀνατιμήθηκαν 70%!
Οἱ ἐξαγωγές μας θά γίνουν φθηνότερες καί ἡ ἀνταγωνιστικότης θά πάψει νά εἶναι θεωρητικό ζητούμενο γιά τήν οἰκονομία μας.
Ποιοί θά ἀντιδράσουν; Μά φυσικά οἱ τραπεζίτες! Ἐξαιτίας τους ἡ μετάβαση στό εὐρώ ἔγινε τόσο ἀπότομα.
Ὅμως καιρός εἶναι νά ἐπανορθώσουμε τό ὀλέθριο λάθος πού ὡς κοινωνία κάναμε 30 χρόνια πρίν τέτοια μέρα. Τό ΠΑνελλήνιο Σύστημα Ὁλοκληρωτικῶν Καταστροφῶν καιρός εἶναι νά μπεῖ στό χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας καί ἡ διαρρεύσασα τριακονταετία νά γίνει μιά κακή ἀνάμνηση. Οἱ καιροί οὐ μενετοί καί ἦρθε ἡ ὥρα νά ἔχουμε καί στήν Ἑλλάδα τήν πραγματική πτώση τῆς δικτατορίας. Ἄς γίνει ἡ δική μας ἐπανάσταση τῶν γαρυφάλλων καί μέ λαϊκή αὐτοργάνωση, ἐν ἀνάγκη διά τῆς ἱδρυθησομένης Ἑλληνικῆς Μαφίας, ἐπιτέλους, νά ξεκινήσουμε τήν ἀνασυγκρότηση τῆς πατρίδας μας. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι ἁπλῶς χάσιμο χρόνου.

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Ὁ δράκος τοῦ Μπρέτον Γούντς - 3η συνέχεια μέ ἀνοιχτό τέλος

Ἄσχετα μέ τό παρασκήνιο τῆς ὑπόθεσης Στρώς - Κάν, τό ἄδειο θησαυροφυλάκιο στό Φόρτ Νόξ ὑποδεικνύει τί περιμένει καί τήν Εὐρώπη!
Τό χρέος τῶν ΗΠΑ ὀφείλεται στό ὅτι κάθε δολλάριο πού τυπώνεται ἀπό τήν ἰδιωτική FED, χρεώνεται στό ἀμερικανικό δημόσιο, δηλ. στούς ἀμερικανούς φορολογουμένως! Σήμερα ( Σεπτέμβριος 2011 ), τό ἀμερικανικό δημόσιο χρέος εἶναι κάπου 300% τοῦ ΑΕΠ, πολύ πάνω ἀπό τό εὐρωζωνικό ὅριο τοῦ 170% πού τέθηκε γιά τήν Ἑλλάδα ὡς ὅριο χρεοκοπίας.
Τό κοστούμι πού ράφτηκε στό Μάαστριχτ καί στή Λισσαβώνα γιά τίς εὐρωπαϊκές χῶρες φαίνεται πώς θέλει πιά μεταποίηση. Τό ζήτημα εἶναι ποιός γιά ποιανοῦ τό ὄφελος θά τήν ἀναλάβει.
Ἡ αἰτία τῆς εἰσόδου τῶν ΗΠΑ στόν Α' Π.Π. ἦταν ἡ ἵδρυση κεντρικῆς τράπεζας, πού μέχρι τότε δέν εἶχαν. Μόλις βρέθηκε πρόθυμος πολιτικός νά συμφωνήσει καί στά δύο αὐτά ( ἡ συμμετοχή στόν πόλεμο μᾶλλον ἦταν προπέτασμα καπνοῦ γιά νά μήν γίνει ἀντιληπτή ἡ σκλαβιά πού ἑτοιμάστηκε γιά τόν ἀμερικανικό λαό ), ἀναδείχθηκε πρόεδρος καί ὅλα πῆραν τό δρόμο τους!
Μέ ἀφορμή τό χρέος τῶν PIIGS ( γουρουνιῶν ) τῆς εὐρωζώνης, δέν μποροῦμε νά ἀποκλείσουμε νά χαλκεύονται τέτοιου εἴδους δεσμά καί γιά τήν Εὐρώπη. Ἡ Γερμανία ( καί πάλι ) ἐνεργεῖ κοντόφθαλμα, ἡ Ἑλλάς ζεῖ σέ συνθῆκες πολέμου καί τό σκηνικό στήνεται σιγά σιγά.
Πρίν ἡ οἰκονομική κρίση ἔρθει ἀπό τήν ἀντίπερα ὄχθη τοῦ Ἀτλαντικοῦ, πρόχειρες ἐκτιμήσεις περιέγραφαν μιά ἑπταετία ὕφεσης, δηλ. τό 2015 τό ΑΕΠ μας θά ἐπανέρχονταν στά ἐπίπεδα τοῦ 2008. Ἀμέσως μετά τόν Β' Π.Π., τό 1945, τό ἑλληνικό ΑΕΠ εἶχε βυθιστεῖ κάτω ἀπό τοῦ 1938, χώρια οἱ ἀπώλειες ἀνθρωπίνων πόρων. Μά καί τώρα, πού ἡ κρίση ὠθεῖ ἀνθρώπους παραγωγικῆς ἡλικίας νά μεταναστεύουν ἀπό τήν Ἑλλάδα, πάλι χάνουμε ἀνθρωπίνους πόρους ...
Πόλεμος χωρίς στρατό, ἀλλά μέ στρατιές λαθρομεταναστῶν, αἰσχροκερδούντων ( πού ἀντί νά πᾶνε φυτευτοί, σέ συνεργασία μέ Ρώσους καί Βρεττανούς, γιά τίς κομπίνες πού ἔκαναν ἤ κάνουν σέ βάρος χωρῶν, ἀναγορεύονται σέ συνομιλητές τοῦ κατοχικοῦ πρωθυπουργοῦ μας, πιθανοῦ αἰσχροκερδοσκόπου εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος!), ἐγχωρίων καί ἀλλοδαπῶν ἁρπακτικῶν καί ἀναξίων πωλητικῶν ( δέν εἶναι ἀνορθογραφία!) γίνεται στή χώρα μας. Καί μεῖς καθόμαστε καί τούς κυττᾶμε ... Καθηγητά Ζαββέ, γίνεται νά κλωνοποιήσουμε τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καί τόν Ἄρη Βελουχιώτη; 

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Ὁ δράκος τοῦ Μπρέτον Γούντς, 2η συνέχεια

Ὁ γνωστός μας κ. Στρώς Κάν διέπραξε τό μοιραῖο σφᾶλμα νά θέλει νά δεῖ πού βρίσκεται ὁ ἀμερικανικός χρυσός, κατά μία ἐκδοχή. Ἄμ, εὐκολότερα κύρ Ντομινίκ μου βρίσκεις Ἀλβανό τουρίστα, Δανό χουλιγκάνο, Τοῦρκο εὐρωεργολάβο, Νεοζηλανδή παρθένα ( κατά Π. Κωστόπουλο ), Σκωτσέζο χουβαρδᾶ, Ἑβραῖο ζητιάνο, Βούλγαρο ἐκπολιτιστή καί Λίβυο ραδιοερασιτέχνη, μαζεμένους, παρά τό ἐλάχιστο ψῆγμα χρυσοῦ τῶν γιάνκηδων! Τό ὄνομα Γιόχαν Ἄουγκουστ Σοῦτερ δέ σοῦ λέει κάτι; Δηλ. παραλίγο νά ἀποκαλυφθεῖ, πέραν πάσης ἀμφιβολίας, ὅτι κάθε τυπωμένο δολλάριο δέν ἔχει κανένα ἀντίκρυσμα! Πάλι καλά πού ὁ Στρώς Κάν ἐπέζησε. Σέ αὐτό βοήθησαν καί τό ὅτι:
  • Δέν ἐπέμεινε καί πολύ γιά διπλωματική ἀσυλία ( ἡ ἀνακοίνωση τῶν πολιτειακῶν διωκτικῶν ἀρχῶν τῆς Ν. Ὑόρκης ἀφήνει ἀδιευκρίνιστο τό ζήτημα αὐτό, κάνοντας ἀλλαγή σκηνικοῦ, ἁπλῶς)
  • Μόλις παραιτήθηκε ἀπό τήν διεύθυνση τοῦ Δ.Ν.Τ., ὁ δικαστής τόν ἀποφυλάκισε ὑπό ὅρους. Τί ἄλλαξε καί μέσα σέ τρεῖς μέρες ( Δευτέρα 16 ὥς Πέμπτη 19 Μαΐου 2011 ) ἔγιναν δεκτοί; Μόνο ἡ παραίτηση, τίποτε ἄλλο!
Στό youtube τά βιντεάκια γιά τό ἀμερικανικό ὄνειρο εἶναι λίαν ἐνδιαφέροντα. Δεῖτε τα καί θά καταλάβετε ὅτι μιά τέτοια διαδικασία ἔχει μπεῖ μπρός καί γιά τήν Εὐρωζώνη, μέ ἀφορμή τό ἑλληνικό χρέος καί τίς χῶρες P.I.G.S. Ἄλλωστε, ἡ συμμορία τῶν 'ἐκσυγχρονιστῶν' χρέωνε τήν πατρίδα μας κάθε πού δέν μποροῦσε νά τυπώσει πληθωριστικό χρῆμα. Δηλ. γιά νά ἀποφύγουμε τήν πρόσκαιρη ἀπώλεια ἀγοραστικῆς δύναμης, ἐπιλέγουμε τήν μόνιμη! Μόνο στήν ἁρπαχτή εἴχαμε, τελικά, ἐκσυγχρονισμό τήν μαύρη περίοδο 1996 - 2004, πού ξεκίνησε μέ τήν προδοσία τῶν Ἰμίων καί τέλειωσε μέ τήν προδοσία τοῦ σχεδίου Α(ὐ)νάν.
Τό κεντρικό ἐρώτημα εἶναι ἕνα: πουθενά στήν εὐρωζώνη δέν ἔχει γίνει ἀντιληπτή ἡ παγίδα πού ἑτοιμάζεται γιά τούς πληθυσμούς της; Ὅταν μάλιστα τήν ΕΚΤ ἀναμένεται νά ἀναλάβει ἄνθρωπος τῶν διεθνῶν λαμογίων ( ἔμπιστος τῆς Goldmann Sachs ) ;;; 
Στίς 25.10.1981, ὁ ἀρχιδημαγωγός Ἀνδρέας Παπανδρέου στήν προσκυνηματική του συνέντευξη στό ἀμερικανικό κανάλι NBC ( τῆς χώρας του ) ἔλεγε: "Ἡ Γιάλτα καί τό Πότσδαμ εἶναι πολύ παλιά γιά νά καθορίζουν τίς τύχες τῶν λαῶν". Γιά τό Μπρέτον Γούντς μιλιά ὅμως ... Γιά νά δοῦμε, τί ἀποφάσισαν οἱ νικητές τοῦ 2ου Π.Π., προκειμένου νά μήν ἔχουν ( ;;; ) τήν πολιτική τύχη τῶν ἡττημένων. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Ο δράκος του Μπρέτον Γούντς - νουβέλα σε συνέχειες

Στίς ἀρχές τοῦ 1959 3 εἰδεχθῆ ἐγκλήματα συγκλόνισαν τήν Θεσσαλονίκη. Στό πρῶτο, ἀπό τύχη τά θύματα ἐπιβίωσαν. Ἡ θεωρία τοῦ "δράκου", τοῦ μοναδικού δράστη καί τῶν τριῶν, ἦταν μιά ὑπόθεση ἐργασίας τοῦ τότε ἀστυνομικοῦ διευθυντῆ Θεσσαλονίκης ( καί κουμπάρου τοῦ Βασίλη Τσιτσάνη ), Νίκου Μουσχουντῆ. Δυστυχῶς, ἡ εὐπαθής ἤδη ὑγεία του δέν ἄντεξε τίς νυχτερινές ἔρευνες γιά τόν δράκο στό ὑγρό περιβάλλον τοῦ δάσους τῶν χιλιόδενδρων ( Σεΐχ Σού ) καί πέθανε. ( Στήν κηδεία του ἔκλαιγαν γοερά πολλοί μικροκακοποιοί, πού ὁ Μουσχουντῆς προσπαθοῦσε, ἱδίᾳ φιλοτιμίᾳ, νά ἐπαναφέρει στήν ὁδό τῆς νομιμότητος. Σήμερα τό ὄνομά του φέρει μιά πλατεία κοντά στό διοικητήριο ).
Σχεδόν πέντε χρόνια ἀργότερα συνελήφθη καί καταδικάσθηκε εἴς θάνατον ὁ Ἀριστείδης Παγκρατίδης, κριθείς ἔνοχος καί γιά τά τρία αὐτά ἐγκλήματα. Πολλά καί σαφῶς καλύτερα ἔχουν γραφτεῖ γιά τήν ὑπόθεση. Λέω ἁπλῶς ὅτι κάπου στά 1990 ἔγινε ἀπό ὁμάδα φοιτητῶν καί καθηγητῶν τῆς νομικῆς ἐπανάληψη τῆς δίκης τοῦ Παγκρατίδη καί, μέ βάση τά τότε στοιχεῖα ἐκ τῆς δικογραφίας ὁ ἀτυχής κρίθηκε ἀθῶος! Καί ἦταν ἀτυχής διότι συνελήφθη ὡς εἰσβαλών σέ ἕνα ὀρφανοτροφεῖο "γιά νά πλανέψει μιά κοπέλα" ( ὅπως εἶπε μετά στίς ἀνακρίσεις ), τήν ἑπομένη τῆς προφυλακίσεως μιᾶς σειρᾶς ἀξιωματικῶν τῆς χωροφυλακῆς γιά τήν ὑπόθεση Λαμπράκη ( συνεπῶς ἡ Ἀστυνομία ἤθελε νά ἀποκαταστήσει τό γόητρό της ἐξιχνιάζοντας τήν ὑπόθεση τοῦ "δράκου" ). Ἐκτός ἀπό τό γόητρο ὅμως ὑπῆρχε καί τό ποσό τῶν 100.000 δραχμῶν, σημαντικό τότε, μέ τό ὁποῖο ὁ "δράκος" εἶχε ἐπικηρυχθεῖ. Φαίνεται πώς τό μοιράστηκαν (;) οἱ δύο μοίραρχοι στούς ὁποίους ὁ Παγκρατίδης "ὁμολόγησε". Ἄλλωστε ἡ ἀνακοίνωση τῆς Χωροφυλακῆς ἔλεγε "ἀνακρινόμενος ὁμολόγησε", παραλείποντας νά πεῖ ὅτι κρατήθηκε 9 μέρες στήν Ἀσφάλεια, μέ στέρηση τροφῆς καί νεροῦ, προτοῦ προσαχθεῖ σέ ἀνακριτή καί εἰσαγγελέα. Τά λεφτά ἦταν πολλά ( ἔνα καλό διαμέρισμα στή Θεσσαλονίκη τό 'παιρνες τότε μέ τόσα ... )
Μισό αἰώνα περίπου ἀργότερα ἀπό κεῖνο τό Σάββατο 7.12.1963, συνελήφθη πάλι Σάββατο 14.5.2011 στή Ν. Ὑόρκη ὁ Ντομινίκ Στρώς Κάν, ἐπικεφαλῆς τοῦ Δ.Ν.Τ., κατηγορούμενος ὡς βιαστής ἐναντίον μιᾶς καμαριέρας ξενοδοχείου τῆς πόλης. Λίγες μέρες ἀργότερα, συνελήφθη, μέ τήν ἴδια κατηγορία (τυχαῖο; δέ νομίζω! ) ὁ Μαχμούντ Ἀμπντελσαλάμ Ὅμαρ, Αἰγύπτιος πρώην τραπεζίτης, πάλι στή Ν. Ὑόρκη, πάλι μετά μήνυση καμαριέρας ξενοδοχείου.
Πέρα ἀπό τά ἀνέκδοτα καί τίς συνωμοσιολογίες περί τήν γαλλική πολιτική σκηνή, ἡ σύμπτωση τῶν δύο διευρύνει τίς ὑποψίες, πέρα ἀπό τήν ἀπόπειρα τοῦ Νικολά Σαρκοζύ νά παραμείνει πρόεδρος τῆς Γαλλίας γιά ἄλλα 5 χρόνια ἤ τοῦ Σάυρους Βάνς, νεώτερου, νά παραμείνει γενικός εἰσαγγελέας Ν. Ὑόρκης ( τό ἀξίωμα εἶναι αἱρετό! ). Τό κοινό μέ τήν ὑπόθεση Παγκρατίδη εἶναι καί πάλι ... τά λεφτά.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Ὄψεις τῆς κατοχῆς πού βιώνει ἡ πατρίδα μας

Ὑποτίθεται πώς ἡ παρέμβαση τοῦ Δ.Ν.Τ. θά ἐπέφερε ἐσωτερική ὑποτίμηση, δηλ. ἀποδοχῶν καί τιμῶν ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν. Κατ' αὐτόν τόν τρόπο, ἡ ἐσωτερική ἀγορά θά λειτουργοῦσε σέ χαμηλότερες τιμές, μέ μεγαλύτερη πιθανότητα νά παράγει ἀνταγωνιστικά προϊόντα. Φεῦ!
Μέχρι τώρα, μόνο ὑποτιμήσεις ἀποδοχῶν εἴδαμε, μέ σταθερά μειούμενη ἀγοραστική δύναμη, ὅπερ σημαίνει ἔτι βαθύτερη ὕφεση. 
Μήπως οἱ ἐντολοδόχοι τοῦ κ. Στρώς Κάνν προετοίμασαν τό ἔδαφος τοιουτοτρόπως ὤστε νά ἁρπάξουν ἐθνικό πλοῦτο; Πολύ χοντροκομμένο τό κόλπο τους γιά νά περνᾶ ἀπαρατήρητο! Δηλ. μᾶς ἔριξαν τά σκατά, στά ὁποῖα βυθιστήκαμε κατά τόν D.S.K. "καί μάλιστα πολύ βαθιά", γιά λίπασμα στό χωράφι μας ( ὅπως ἀποπειρᾶται ὁ Θανάσης Βέγγος στήν ταινία "Ἀπό ποῦ πᾶνε γιά τή χαβούζα" ) γιά νά γίνει αὐτό παραγωγικότερο! Ρέ Στρώς Κάνν, ἐπειδή δέν ξέρουμε, δέ μᾶς δείχνεις καί πῶς βοσκᾶνε σέ ἕνα τέτοιο χωράφι;

Μιά ἐπίσης σημαντική ὄψη τοῦ πολέμου καί τῆς κατοχῆς πού βιώνει ἡ Ἑλλάδα μας εἶναι καί τό λεγόμενο μεταναστευτικό. Γιατί λεγόμενο;
Ἐπειδή ὅποιος ζητᾶ πολιτικό ἄσυλο δέν εἰσέρχεται λαθραῖα σέ μιά χώρα. Εἰσέρχεται φανερά, ὡς ἱκέτης. Ἡ ὑπόθεση Ὀτσαλάν ἦταν μιά πρόβα γιά ὅσα ἔγιναν μέ τούς λαθρομετανάστες τῆς "Ὑπατίας"! Εἰς ἀμφοτέρας τάς περιπτώσεις, ἡ λογική καί ἡ νομιμότης τρώθηκαν καίρια. Ἀρκοῦσε τότε μιά σύλληψη τοῦ Ὀτσαλάν γιά παράνομη εἴσοδο στή χώρα καί ἀπέλασή του στή Χάγη, ἀντί νά γίνουμε κουβαλητές καί ρουφιάνοι τῶν Τούρκων. Ἀρκοῦσε τώρα σύλληψη ὅσων κουβάλησαν ἐπιδεικτικά τούς λαθρομετανάστες μέχρι τή Νομική Σχολή, ναυλώνοντας πλοῖα ἀπό τήν Κρήτη ὥς τόν Πειραιᾶ γιά νά μήν ἀποτελέσει κακό προηγούμενο.
Τό ἐπαπειλούμενο εἶναι ὄχι μόνο ἡ δημογραφική ἀλλοίωση καί ἡ νόθευση τῆς λαϊκῆς βουλήσεως στήν Ἑλλάδα, ἀλλά ὅτι στήν πραγματικότητα ἐπίκειται ἐξανδραποδισμός παντός εὐρισκομένου ἐν Ἑλλάδι, γηγενοῦς τε καί ἀλλοδαποῦ. Σέ τί διαφέρει αὐτό πού συμβαίνει ἀπό τό δουλεμπόριο ἄλλοτε πρός Ἀμερική; Στό ὅτι μᾶς ἀναγγέλλουν πῶς καί μεῖς οἱ γηγενεῖς κάτοικοι Ἑλλάδος, γιά δοῦλοι προοριζόμαστε. 
Οἱ διεθνεῖς οἰκονομικοί πάτρωνές μας καί οἰ έγχώριοι συνεργάτες τους - δωσίλογοι ἐργάζονται πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση. Ἐμεῖς, τί περιμένουμε καί δέν ἀρχίζουμε νά τούς χαλᾶμε τά σχέδια;

Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Ἡ τύχη τῆς Δημοκρατίας ( στήν κυριολεξία ) στή γενέτειρά της, τήν Ἑλλάδα


Ἐσχάτως ἀνακινεῖται ἡ ἐκλογική τρομοκρατία πού συνηθέστατα ἀσκεῖται τόν τελευταῖο μισό αἰώνα στήν πατρίδα μας, ὥστε ἡ ἐκτελεστική ἐξουσία, ὁμοῦ μέ τόν Τύπο, τήν 4η ἐξουσία, νά εὐνουχίζει τίς δύο ἄλλες, πρωτίστως τήν νομοθετική. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ λαϊκή κυριαρχία νά καταντᾶ κενό γράμμα, ἰδίως στήν παροῦσα συγκυρία πού ἔχουμε κατοχική, προδοτική καί δωσιλογική συμμορία πού παριστάνει τήν κυβέρνηση στή χώρα μας.
Ἀναντίρρητα, καθένας ἐξ ἡμῶν εὐθύνεται γιατί τήν κρίσιμη ἡμέρα, πρό τῆς κάλπης πρυτανεύει ἡ βλακεία καί, ἐπιρρεπεῖς σέ συναισθηματικές στρεβλώσεις, ἐπιβραβεύουμε τούς τυρράνους καί τούς ὑπηρέτες αὐτῶν! Διότι ὅποιος ἔχει ἐξαπατήσει τόν λαό καί ὑφαρπάξει τήν ἐξουσία, τί εἶναι; Τύρρανος.

Ἡ παρακάτω ἰδέα δέν εἶναι μόνιμη ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος, ἀλλά προτεινομένη μέθοδος ἀπεμπλοκῆς ἀπό τόν βοῦρκο πού ἔχουμε πέσει.

Επειδή τόσα χρόνια προκοπή δεν είδαμε με την δι' επιλογής ψήφο, ας ψηφίσουμε στην τύχη. ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ!!! Η ΑΠΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΛΟΙΔΟΡΟΥΜΕ!!! ΠΡΟΣΕΞΤΕ:

Α) Παίρνουμε τα ψηφοδέλτια που μας δίνει ο εκλογικός αντιπρόσωπος
Β) Τα μετράμε για να είμαστε σίγουροι πως είναι όσα και τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές (των πιο μικρών περιλαμβανομένων)
Γ) Τα ανακατεύουμε, σαν να πρόκειται να τραβήξουμε κλήρο.
Δ) Μπαίνουμε στο παραβάν. ΔΕΝ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ!!!
Ε) Αναποδογυρίζουμε τα ψηφοδέλτια και τα ανακατεύουμε λίγο ακόμη.
ΣΤ) Τραβάμε ένα στην τύχη και χωρίς να δούμε ποιου κόμματος είναι το βάζουμε στο φάκελλο ΑΣΤΑΥΡΩΤΟ ( αφού δεν βλέπουμε την επωνυμία του κόμματος ) και τον κλείνουμε.
Ζ) Βγαίνουμε από το παραβάν και το ρίχνουμε στην κάλπη!

Ας αποφασίσει η τυφλή θεά τύχη ποιοι θα κυβερνήσουν ( φανερά ) την Ελλάδα. Μπορεί έτσι να κλονισθούν και οι κρυφοί κυβερνήτες μας!

Και όσο για τους βο(υ)λευτές, ας αναδειχθούν με κλήρωση στα πρωτοδικεία. Δεν εγγυάται κανείς ότι η Βουλή θα ξαναγίνει Ναός της Δημοκρατίας. Αλλά τουλάχιστον διατηρούμε την ελπίδα για κάτι τέτοιο.

Το μήνυμα που στέλνουμε προς όλους είναι σαφές: Εμπιστευόμαστε την τύχη, δεν σας εμπιστευόμαστε τις τύχες μας! Άει σιχτίρ λαμόγια!

Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Τό τέλος τῆς σιωπῆς

Πολύς καιρός κύλησε ἀπό τότε πού τό ἱστολόγιο αὐτό "μίλησε" γιά τελευταία φορά. Κάποτε ὅμως ἔρχεται ἡ στιγμή πού ἡ σιωπή πρέπει νά πάψει. Γιά λόγους προσωπικῆς ἀξιοπρέπειας καί κοινωνικῆς εὐθύνης.
Ἤδη ἡ πατρίδα μας βρίσκεται ὑπό κατοχήν, χειρότερη καί ἀπό τήν πολυαιώνια ὀθωμανική, γιά τήν ὁποία γνωστός τηλεσταθμός λαθρεμπόρων - πρακτόρων ἐπιχειρεῖ νά πείσει ὅτι ἦταν περίοδος ... προόδου (!), ἀλλά καί τήν ναζιστική.
Οἱ ἀνακοινώσεις γιά ἀποκρατικοποίηση, μέ τό πρόσχημα τῆς ὁποίας θά ἐκποιηθεῖ ἐθνικός πλοῦτος ἔρχονται σέ συνέχεια τῆς πρωθυπουργικῆς δήλωσης ὅτι εἴμαστε σέ συνθῆκες μειωμένης ἐθνικῆς κυριαρχίας. Ἄν ὁ πρωθυπουργός ἤθελε, μποροῦσε νά ἐπιχειρήσει τήν ἀποκατάσταση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας. Οἱ 9 ἀκτίνες τοῦ ἥλιου πού ἀποτελεῖ ἔμβλημα τοῦ κόμματός του σημαίνουν τίς 9 συλλαβές τῶν λέξεων "ἐθνική ἀνεξαρτησία". Καμμιά διάθεση ἀπό καμμιά πολιτική δύναμη προσεγγίσεως, ἔστω, τοῦ "δικτάτορα" ( τόσο ξέρουν, τόσο λένε, παραπλανώντας γιά ἄλλη μιά φορά ὅσους περισσότερους μποροῦν ... ) Ἰωάννη Μεταξᾶ, ἡ κυβέρνηση τοῦ ὁποίου ἀρνήθηκε νά βυθίσει τόν ἑλληνικό λαό σέ δυστυχία προκειμένου νά ἱκανοποιηθοῦν οἱ πιστωτές τῆς χώρας.
Θά περίμενα ἀπό μιά κυβέρνηση πού ἐργάζεται ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος νά ἀπαιτήσει τήν καταβολή ἀπό τήν Γερμανία τῶν πολεμικῶν ἀποζημιώσεων καί τοῦ ληστρικοῦ "δανείου", μετακυλίοντας πρός τό διάδοχο κράτος τοῦ 3ου Ράιχ μέρος τῶν ἑλληνικῶν χρεῶν, ἰσόποσο τῶν παραπάνω ἀδιαμφισβητήτων ἀπαιτήσεων. Ἀπό πουθενά δέν προκύπτει παραίτηση τῆς Ἑλλάδος ἀπό τά δικαιώματά της, μέ ὑπογραφή ὁποιασδήποτε κυβερνήσεως μεταπολεμικά.
Θά περίμενα, ἐπίσης, πρίν φθάσουμε στό ἔσχατο σημεῖο, τήν κρίσιμη ἡμέρα τοῦ Μαΐου 2010, πού ἔληγαν δυό μεγάλα ὁμολογιακά δάνεια τοῦ δημοσίου, ἕνα 30-ετές τοῦ 1980 καί ἕνα 10-ετές τοῦ 2000, ἀμφότερα δραχμικά, νά ἐκδοθεῖ ἕνα λαϊκό ὁμόλογο, μέ ἐπιτόκιο ἑλκυστικό γιά τόν πολίτη, μέν, κατώτερο, δέ, ἐκείνου τῶν διεθνῶν ἀγορῶν. Κάτι τέτοιο ἔγινε τό 1990, μέ ρήτρα ECU (πρόδρομο τοῦ εὐρώ ) καί 12%, πού "ξελάσπωσε" τή χώρα μας μέ κόστος ὄχι τόσο ὑψηλό ὅσο ὁ συνδυασμός νομίσματος καί ἐπιτοκίου δείχνει. Ποιός ἐχέφρων ἀμφιβάλλει ὅτι τό ἑλληνικό φιλότιμο ( λέξη ἀμετάφραστη σέ ἄλλες γλῶσσες ) θά συντελοῦσε σέ ταχύτατη πλήρωση τῶν δημοσίων ταμείων;
Φεῦ! Ὁ λύκος πού φύλαγε τά πρόβατά μας, ἐν προκειμένῳ ἡ "Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος", τήν ὁποία εἶχε λαμπρύνει ἕνας Ξενοφῶν Ζολώτας, τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2009, δολίως καί ἐκ πονηρᾶς προμελέτης ( διότι ἡ ἐκδοχή τῆς βλακείας δέν εὐσταθεῖ ) ἄνοιξε τό δρόμο στούς διεθνεῖς τοκογλύφους, μέ πρῶτον καί χειρότερο τόν πιδαμιγιώτη Σόρος, δείχνοντας τήν ὁλάνοιχτη οἰκονομική κερκόπορτα. Γιατί νά δείξουν ἔλεος οἱ ἐχθροί μας, ὅταν γιά πολλοστή φορά βρίσκονται προδότες ἀνάμεσά μας; Ὀρθῶς μερίς κυβερνητικῶν βουλευτῶν ἔφεραν τό θέμα στή Βουλή, χωρίς νά τολμήσουν νά δοῦν πέρα ἀπό τίς τεχνοκρατικές μπαροῦφες ἐνοχῆς πού ἐξέπεμψαν κυβέρνηση καί ΤτΕ. Μά πῶς νά τολμήσουν οἱ ἐκπρόσωποι, "ἔρημοι καί ἀπρόσωποι"; Τό μαῦρο καταβρώμικο ναρκωχρῆμα καθορίζει τή σύνθεση τοῦ ναοῦ τῆς Δημοκρατίας, χρηματοδοτώντας τούς ἐκλεκτούς τῆς τηλεοπτικῆς διαπλοκῆς καί ἀποχαύνωσης καί οἱ λίγοι πού θά μποροῦσαν νά ἀντισταθοῦν συνήθως εἶναι ἐκβιάσιμοι, ἀκόμη καί μέ τήν ἀπειλή τῆς ζωῆς προσφιλῶν τους προσώπων.
Εἴδαμε τήν ἄνοιξη τοῦ 2008 βίντεο πού ἔδειχνε πώς νοθεύτηκε ἡ ψῆφος τῶν βουλευτῶν γιά νά ἀναθεωρηθεῖ τό Σύνταγμα. Οὐδεμμία συνέχεια ἀποδόσεως εὐθυνῶν ὑπῆρξε, εἴτε τιμωρίας ὡς συκοφαντῶν ὅσων κατασκεύασαν ἤ χρησιμοποίησαν, μέ ὁποιονδήποτε τρόπο, τό ἐπίμαχο βίντεο εἴτε καθάρσεως τῆς πολιτείας ἀπό τούς νοθευτές. Ἐπίτηδες, ἰσχυρίζομαι, ἀφέθηκε ἡ κηλίδα καί οὐδείς καί οὐδεμμία ἐκ τῶν 300 ἀπαίτησε νά ἀρθεῖ ὁ ἐξευτελισμός αὐτός. Καί ἐμεῖς οἱ πολίτες τό ἀνεχθήκαμε. Γιά τοῦτο, ἄς μήν ἀποροῦμε πού ἐκτός ἀπό μείωση ἐθνικῆς, θά ἔχουμε μείωση καί λαϊκῆς κυριαρχίας. Καί τότε θά ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐξαπάτησή μας ἀπό τόν πολιτικό φορέα πού γιά πολλοστή φορά ὑφάρπαξε τήν ψῆφο μας, ὅπως πράττει ἀτιμωρητί τά τελευταῖα 30 χρόνια!
Πάει κάπου μισός αἰώνας πού ὁ παππούς καί ὁμώνυμος τοῦ νῦν πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας εἶχε χαρακτηρίσει τήν τότε κυβέρνηση, τοῦ ἀντιπάλου του, ὡς "ἐσωτερική κατοχή" καί τήν ἀντιπολίτευση, τῆς ὁποίας ἡγεῖτο, "ἐθνική ἀντίσταση". Πέραν τοῦ ὀξύμωρου νά ὁμιλεῖ γιά ἐθνική ἀντίσταση ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος διεκπεραίωσε, ὡς πρωθυπουργός, τήν ἀλλαγή κατακτητῆ τό 1944 ( ἀπό τούς Γερμανούς στούς Βρεττανούς - ἄλλωστε ὁ Τσῶρτσιλ μᾶς ἀποκάλεσε "κατεχόμενη χώρα" ), εἶναι φανερό πώς ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται.
Δέν ξέρω ἄν ἐπαναλαμβάνεται σάν τραγωδία ἤ σάν πλάκα, μά μιά κυβέρνηση πού δέν πετᾶ αὐθωρεί καί παραχρῆμα ἔξω ἀπό τήν πατρίδα μας τά ἁρπακτικά τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου καί δέν στέργει στό αὐτονόητο νά ὁρίσει τήν ἑλληνική ΑΟΖ στήν ἀνατολική Μεσόγειο, ἑφαπτομένη τῆς ἀντίστοιχης κυπριακῆς, μόνο ὡς προδοτική, κατοχική, δωσιλογική καί ἀνθελληνική μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ καί ἡ ἀπομάκρυνσή της εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη, ὥστε νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἐθνική μας ἐπιβίωση! Ὅποιες πολιτικές καί κοινωνικές δυνάμεις τῆς δίνουν καθ' οἰονδήποτε τρόπο, ἄμεσο ἤ ἔμμεσο, εὐθύ ἤ πλάγιο, πίστωση χρόνου, καθίστανται αὐτομάτως συνένοχοι στήν προδοσία!

Σημ: Πιδαμιγιῶτες εἶναι οἱ βόρειοι γείτονές μας, οἱ καί Σκοπιανοί λεγομένοι. Ἄς τούς ἀποκαλοῦμε ἔτσι ὅσο ἡ ἐπίσημη ὀνομασία τῆς χώρας τους εἶναι "Π.Γ.Δ.Μ.". Ἀντιστροφή τῶν 2 τελευταίων γραμμάτων γίνεται χάριν εὐφωνίας.


Ἀεί ἐπίκαιρο

Φωτιά καί τσεκούρι στούς προσκυνημένους!
καπετάν Θοδωράκης Κολοκοτρώνης