Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

BREXIT, XIONIΣΕΙΤ ΕΤΣΙ ΚΑΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

Πολλά γράφτηκαν, γράφονται καί θά γραφτοῦν γιά τό δημοψήφισμα μέ τό ὁποῖο οἱ ἐκλογεῖς τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἀποφάσισαν ὅτι δέν ἐπιθυμοῦν ἡ χώρα τους νά εἶναι μέλος τῆς Ε.Ε.
Τά ἐσωκομματικά τῶν "Τόρηδων" εἶναι ἁπλῶς ἕνα δένδρο πού κρύβει τό δάσος, ὅπως ἦσαν καί τῶν Ἐργατικῶν τό 1975, ὅπου μέ παρόμοια μέ τῆς 23ης.6.2016 διαφορά, ἐγκρίθηκε ἡ προσχώρηση τοῦ Η.Β. στήν τότε Ε.Ο.Κ.
Ποιό εἶναι τό δάσος; Μά, ἡ διανομή τῆς Εὐρώπης μεταξύ τῶν ἰσχυρῶν γεωπολιτικά χωρῶν.
Τό οἰκόπεδο "Εὐρώπη" δέν μπορεῖ νά διανεμηθεῖ στά 3. Στά δύο ἦταν μετά τόν 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ὅμως, ἡ πτώση τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀνάγκασε Ρώσσους καί Γιάνκηδες νά τραγουδοῦν, γιά τήν περίσταση,

                                        ... δέν ὑπάρχει κυριαρχία,
                                        πού νά κόβεται στά τρία,
                                        στήν περίπτωσή μας, ὅμως,
                                        δέν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος!

Ἔπρεπε νά ἀνασυγκροτηθοῦν καί νά συνέλθουν κάπως οἱ Ρῶσσοι πρῶτα. Στό ἐνδιάμεσο, τά χαϊβάνια οἱ Γερμανοί, πιστεύοντας ὅτι εἶναι ἀφεντικά, μπῆκαν καί ἀλέσαν, ξεχνώντας νά δώσουν ἀλεστικά, ὡς συνήθως.
Τώρα, ἦρθε ἡ ὥρα νά ἀποκατασταθεῖ ἡ καθεστηκυία τάξις στήν Γηραιά Ἤπειρο. Τό σύνθημα δόθηκε ἐκ Βρεττανίας, ἡ ὁποία καί εἶναι σαφῶς στήν Ἀμερικανική σφαίρα ἐπιρροῆς.

Στά Βαλκάνια καί στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, τό πρᾶγμα δέν εἶναι ἁπλό. Εἴτε τά Βαλκάνια μοιραστοῦν ἐκ τοῦ μηδενός ( ἀπίθανο, μά ὄχι ἀδύνατο νά συμβεῖ ) εἴτε τηρηθεῖ ἡ διανομή τῆς Γιάλτας, μᾶς περιμένουν δύσκολες μέρες, διότι, κατ' έφαρμογήν τοῦ "διαίρει καί βασίλευε", θά ἀναζωπυρωθοῦν οἱ ἐθνικισμοί, ἀπομακρύνοντας τό μόνο ρεαλιστικό ὅραμα γιά τήν ἄλλοτε πυριτιδαποθήκη τῆς Εὐρώπης, ἐκεῖνο τοῦ ἀδικοχαμένου Ρήγα Φεραίου.
Καί ὅποιος καί νά πάρει τήν Ἀνατολική Μεσόγειο, ἡ σημερινή Τουρκία τόν ἐνοχλεῖ. Θά πρέπει νά διαμελιστεῖ σέ 4 μέ 5 κράτη. Γιατί θαρρεῖτε οἱ Γιάνκηδες ἀπαγόρεψαν τό 1999 νά ἐκτελεστεῖ ὁ Ὀτσαλάν, γιά τά ὄμορφά του μάτια; Ὄχι δά! Ἔ, ρέ δουλειές πού ἀνοίγονται ...

Ὥς πότε ἐμεῖς θά ἁγόμεθα καί θά φερόμεθα ἀπό τούς ξένους, χωρίς δική μας χάραξη πορείας; Γιατί νά περιμένουμε νά συμβοῦν γιά μᾶς χωρίς ἐμᾶς, ἀντί νά προσπαθήσουμε νά ἐπηρεάσουμε τήν πορεία τῶν πραγμάτων; Ζητοῦνται ἡγέτες καί ὑποκινητές! Οἱ καιροί οὔ μενετοί.
Ἀεί ἐπίκαιρο

Φωτιά καί τσεκούρι στούς προσκυνημένους!
καπετάν Θοδωράκης Κολοκοτρώνης